unportal
 • Imprimeix

Novetats

El curs 2016-17 neixen tres perfils de CFGM, un cicle de Piragüisme i es produeixen canvis en els Ensenyaments artístics en adaptar-se al pla LOE

 


El 2016-2017 apareix una nova família professional en l'àmbit esportiu a Cicles Formatius de Grau Mitjà, Piragüisme, amb el cicle de Piragüisme en aigües braves, i es creen tres nous perfils de CFGM: Gestió administrativa, perfil professional d'àmbit santari; Planta química, perfil de productes farmacèutics i cosmètics, i Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, perfil de gèneres de punt.

Desapareixen els CFGM de Laboratori d'imatge, Operacions de fabricació de productes farmacèutics i afins, i Operacions de procés de pasta i paper (aquests dos últims de la família de Química, i d'1 any de durada).

En l'àmit dels Ensenyaments artístics, la família professional d'Arts aplicades a l'Escultura passa a anomenar-se Escultura en adaptar els seus plans d'estudi a la LOE i es modifiquen tots els seus cicles formatius. També en adaptació a la nova llei neix el cicle d'Artesania en complements de cuir.


Nova família professional en l'àmbit esportiu a CFGM


Es crea la família professional de Piragüisme, amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

 • Piragüisme en aigües braves

Nous perfils professionals de CFGM


Apareixen tres perfils professionals de cicles formatius que ja s'impartien:

 • Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, perfil professional de gèneres de punt

 • Gestió administrativa, perfil professional d'àmbit sanitari

 • Planta química, perfil professional de productes farmacèutics i cosmètics

Títols d'Ensenyaments artístics que s'adapten a la LOE


La família professional d'Arts aplicades a l'Escultura passa a anomenar-se Escultura en fer el salt del pla LOGSE al pla LOE i modifica els seus dos cicles de grau mitjà.

Neix un nou cicle de la família d'Arts aplicades a la Indumentària:

 • Forja artística (nova família d'Escultura)

 • Reproduccions artístiques en fusta (nova família d'Escultura)

 • Artesania en complements de cuir (família d'Arts aplicades a la Indumentària)

Cicles que desapareixen


Deixen d'impartir-se tres CFGM (dos dels quals de la família de Química):

 • Laboratori d'imatge

 • Operacions de fabricació de productes farmacèutics i afins

 • Operacions de procés de pasta i paper