unportal
  • Imprimeix

Novetats

El 2017-2018 neixen dos cicles de grau mitjà i tres perfils professionals

 


El 2017-2018 la família de Transport i manteniment de vehicles amplia la seva oferta en Cicles Formatius de Grau Mitjà amb el cicle de Conducció de vehicles de transport per carretera, i la d'Indústries extractives amb el cicle de Pedra natural, també de grau mitjà.

Entre les novetats del curs figuren també tres noves especialitzacions de cicles formatius ja existents: Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional en Ciberseguretat, i Administració i finances, perfil professional de Gestor d'assegurances, tots dos de grau superior; i Activitats comercials, perfil professional de moda, de grau mitjà.

Títols de nova creació a Cicles Formatius de Grau Mitjà


Neixen dos nous cicles, de la família de Transport i manteniment de vehicles i de la d'Indústries extractives:

  • Conducció de vehicles de transport per carretera (Transport i manteniment de vehicles)

  • Pedra natural (Indústries extractives)

Nous perfils professionals de Cicle Formatiu de Grau Superior


Apareix un perfil professional nou de la família d'Informàtica i comunicacions:

  • Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional en Ciberseguretat

  • Administració i finances, perfil professional de Gestor d'assegurances

Nou perfil professional de Cicles Formatius de Grau Mitjà


Hi ha un nou perfil professional de la família de Comerç i màrqueting:

  • Activitats comercials, perfil professional de moda