unportal
 • Imprimeix

Novetats

El curs 2016-17 neix el CFGS d'Electromedicina clínia i tots els estudis de la família d'Escultura, d'Ensenyaments artístics, s'adapten al pla LOE

 


El 2016-2017 la família d'Electricitat i electrònica amplia la seva oferta en Cicles Formatius de Grau Superior amb el cicle d'Electromedicina clínica.

Entre les novetats del curs figuren també tres noves especialitzacions de CFGS ja existents: Màrqueting i publicitat, perfil professional de promoció turística; Documentació i administració sanitàries, perfil professional de gestió de dades, i Laboratori clínic i biomèdic, perfil professional de recerca.

Desapareixen el CFGS d'Indústries de procés de pasta i paper, i un perfil professional de grau superior de la família d'Agrària.

En l'àmit dels Ensenyaments artístics, la família professional d'Arts aplicades a l'Escultura passa a anomenar-se Escultura en adaptar els seus plans d'estudi a la LOE i es modifiquen tots els seus cicles formatius.


Títol de nova creació a Cicles Formatius de Grau Superior


Neix un nou cicle formatiu de Grau Superior de la família d'Electricitat, amb un perfil sanitari:

 • Electromedicina clínica

Nous perfils professionals de CFGS


Apareixen tres perfils professionals de cicles formatius que ja s'impartien:

 • Documentació i administració sanitàries, perfil professional en gestió de dades

 • Laboratori clínic i biomèdic, perfil professional en recerca

 • Màrqueting i publicitat, perfil professional en promoció turística

Títols d'FP que s'adapten a la LOE


Un nou cicle de la família d'Edificació i obra civil passa de pla LOGSE a pla LOE:

 • Organització i control d'obres de construcció (substitueix Realització i plans d'obres)

Títols d'Ensenyaments artístics que s'adapten a la LOE


La família professional d'Arts aplicades a l'Escultura passa a anomenar-se Escultura en fer el salt del pla LOGSE al pla LOE, i incorpora els següents cicles a l'àmbit superior:

 • Ebenisteria artística

 • Escultura aplicada a l'espectacle

 • Fosa artística

 • Motlles i reproduccions escultòriques

 • Tècniques escultòriques

Cicles que desapareixen


Deixen d'impartir-se un CFGS de la família de Química, i un perfil professional superior:

 • Indústries de procés de pasta i paper

 • Paisatgisme i medi rural, perfil professional de gestió agropecuària