unportal
  • Imprimeix

Els resultats de la selectivitat

El 97% dels estudiants supera la prova: gairebé com l'any passat

 


El percentatge d'aprovats de la selectivitat ha deixat de créixer, tot i que la davallada respecte a l'any passat és pràcticament insignificant: de mitja dècima.

Un 97,05% dels estudiants que aquest mes de juny s'han presentat a la fase general de les proves, o sigui 26.142 d'un total de 26.937, han aconseguit superar-les. L'any passat van ser el 97,10%.

La nota mitjana dels exàmens, 6,642, també s'ha situat una mica per sota de la del 2015, que va ser un 6,698.

Lleugera davallada. El percentatge d'aprovats baixa mitja dècima.

La xifra d'aprovats


El 97,05% dels 26.937 estudiants que fa 15 dies es van examinar de la fase general de la selectivitat se n'ha sortit. Només hi ha hagut 795 batxillers que no han aprovat.

El percentatge d'èxit de la prova, que el 2015 va batre un rècord, enguany s'ha estancat.

Baixa la nota mitjana amb què se superen les proves


La qualificació global d'enguany s'ha situat en un 6,642. El 2015 va ser de 6,698.

La nota mitjana d'accés a la universitat (que es calcula a partir del 60% de l'expedient de Batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general de la selectivitat) ha estat un 7,035, també unes centèssimes per sota del 7,045 del 2015.

Les notes de Català i Castellà reculen i puja la d'Anglès


La nota mitjana de la prova de Llengua Catalana i Literatura, que els últims tres anys havia anat augmentant lleugerament, ha baixat enguany fins al 6,19. El 2015 havia arribat al 6,45.

El 6,25 de Llengua Castellana i Literatura també és inferior al dels dos últims anys (6,56 l'any passat).

Els resultats d'Anglès, en canvi, amb un 7,52, continuen en la línia ascendent (7,26 el 2015).

La nota d’Història (6,85) també supera el 6,70 del 2015 i la d'Història de la Filosofia (6,56) creix més de dues dècimes respecte a l'any anterior.

Pel que fa a les matèries de modalitat, la nota de Matemàtiques, que ja havia augmentat considerablement el 2015, aquest 2016 bat el seu rècord amb un 6,78.

Es tracta, en tots els casos, de les notes mitjanes no de tots els estudiants que s'han examinat de la matèria, sinó només dels que han aprovat la selectivitat.

Les matèries de modalitat


Pel que fa a les matèries de modalitat, la qualificació mitjana obtinguda a Matemàtiques (6,78) torna a augmentar. L'any passat aquesta nota ja va enlairar-se considerablement (6,30). El 2014 s'havia quedat en un 4,03.

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, on des del 2013 s'aconseguien millors resultats que a Matemàtiques, ha quedat aquesta vegada per sota (6,22)

Biologia ha guanyat unes centèssimes (6,44). Durant els últims 5 anys la nota s'ha mogut sempre entre el 6,41 i el 6,70.

Física ha reculat del 6,02 del 2015 al 5,29 del 2016. Es tracta de la qualificació més baixa que ha obtingut la matèria des del 2012.

Química també ha baixat (del 6,85 de fa un any al 5,87 actual).

La nota de Geografia, que també és una de les opcions de modalitat de la que s'examinen més estudiants, ha pujat un pèl (6,43)

I la d'Economia de l'Empresa ha caigut del 6,19 al 5,16.

Els millors registres entre les assignatures de modalitat corresponen a Grec (7,67) i Tecnologia Industrial (7,04)

La qualificació mitjana més elevada de la selectivitat s'ha comptabilitzat entre els que s'han examinat d'Alemany (9,06) a la fase general de les proves, que no arriben als 80 estudiants. A Francès, matèria de la que s'han examinat mig miler d'alumnes, s'ha arribat al 7,68, unes dècimes per sota dels registres dels últims anys.

Canvi de tendència. La nota de Català baixa.

Retrocès. La corba de Castellà també decreix.

Lideratge. La qualificació d'Anglès es torna a convertir en la més alta.

Creixement. Història de la Filosofia guanya unes dècimes, consolidant la pujada dels últims anys.

Consolidació. Història registra una millora dins d'una trajectòria recent força estable.

Menys estudiants que superen el 9

 
Els estudiants que han tingut una nota global igual o superior a 9 a les proves de selectivitat han estat 420, una xifra inferior a la de l'any passat, quan en van ser més de 500.