MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar experts en la planificació, disseny, fabricació, instal·lació, operació i el manteniment de serveis o equips electrònics de telecomunicacions, que garanteixin la generació, transmissió i recepció de senyals en àmbits com la telefonia mòbil o fixa, les xarxes de comunicacions d'ordinadors, els equips i sistemes electrònics, la radiodifusió, Internet o en el desenvolupament de nous sistemes de localització global.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

250 places

L'oferta es fa de forma conjunta amb els graus d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Enginyeria Electronica de Telecomunicació, Enginyeria en Organització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Enginyeria Informática, Enginyeria Multimèdia i Enginyeria Telemàtica.

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 10.080 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (80%)
 • Castellà (10%)
 • Anglès (10%)

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 o de 15.30 a 21.30 hores.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha d'estar interessat en les noves tecnologies i ser una persona creativa.

Normativa de permanència

 • Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.
   
 • Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.
   
 • Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Estudis relacionats