Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies
Acceptar i seguir navegant
 
unportal
 • Imprimeix

Accés a cicles superiors d'FP

La preinscripció de CFGS serà entre el 26 de maig i l'1 de juny

 


El període de preinscripció de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de Formació Professional per al curs 2023-2024 començarà el 26 de maig i finalitzarà l'1 de juny del 2023.

La matrícula s'haurà de fer del 19 al 24 de juliol.

L'accés a CFGS es pot fer amb el títol de Batxillerat, amb el de Tècnic de grau mitjà o bé realitzant la Prova d'accés a CFGS. El percentatge més important de places es reserva per als alumnes procedents del Batxillerat.

L'accés a cicles superiors artístics o esportius es regeix per uns altres criteris.Estudiants del cicle de Laboratori d'anàlisi i control de qualitat de l'escola Joan Pelegrí de Barcelona

Reserva de places per via d'accés


Segons les vies d'accés, es fixen les reserves de places següents:

 • BATXILLERAT (60% de les places)

 • TÍTOL DE TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (20% de les places)

 • PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (20% de les places)

  Per poder-se incriure a la Prova d'accés, cal tenir almenys 19 anys, o fer-los el 2022, i no tenir ni el títol de Batxillerat ni el de Tècnic de formació professional.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Criteris de prioritat


S'estableixen els següents criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds:

 • ACCÉS DES DEL BATXILLERAT

  Tenen prioritat els alumnes que hagin cursat les modalitats prioritàries per accedir al cicle corresponent.

  Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

 • ACCÉS AMB EL TÍTOL DE TÈCNIC DE GRAU MITJÀ (CFGM)

  Curs 2021-2022 i posteriors

  El Curs d'accés ha deixat de tenir prioritat en l’admissió a cicles formatius de grau superior (CFGS) de Formació Professional

  Les sol·licituds per accedir a Cicles Formatius de Grau Superior s’ordenaran segons el criteri d’afinitat entre la família del cicle formatiu de grau mitjà cursat i la del cicle de grau superior al qual es vol accedir

  Un cop aplicada la prioritat, l'ordre s'establirà a partir de la qualificació final mitjana del títol de tècnic de grau mitjà


 • ACCÉS A TRAVÉS DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova (o la qualificació mitjana dels estudis cursats en els casos d'exempció total de la prova).

  Per establir la nota final, es calcula per separat la part comuna i la part específica; la qualificació de cada part s'obté calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que en formen part.

  La puntuació global s’obté de la mitjana aritmètica entre la qualificació de la part comuna i la qualificació de la part específica.

Accés a artístics

Accés a esportius

La selectivitat

FP dual

Top 10