Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies
Acceptar i seguir navegant
 
unportal
 • Imprimeix

Accés a cicles superiors esportius

El calendari del 4t període de preinscripció se sabrà abans del 24 de febrer

 


Abans del 24 de febrer els centres que imparteixen Ensenyaments esportius faran públic el calendari corresponent al quart període de preinscripció i matriculació del curs 2022-2023.

El procés inclou un periode de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies.

El primer període va ser del 2 al 23 de maig del 2022.

Els cicles de grau mitjà d'Ensenyaments esportius es divideixen en un primer nivell i un segon nivell.

Els graduats en ESO accedeixen al primer nivell cursant una prova específica d'accés o, en els casos establerts, acreditant els mèrits esportius corresponents de la disciplina.

Si la demanda supera l'oferta, les sol·licituds s'endrecen per nota.

Estudiants del cicle formatiu de grau superior de Futbol de la Institució Cultural del CIC

Requistis d'accés


No hi ha cap titulació que, en exclusiva, permeti l'accés directe als cicles de grau superior d'ensenyaments esportius. Existeixen les següents vies d'accés:

 • TITULACIONS QUE PERMETEN L'ACCÉS DIRECTE

  - Títol de tècnic de la modalitat o disciplina esportiva corresponent +  Batxillerat o estudis equivalents o títol de tècnic superior de Formació Professional o de grau universitari
  - En alguns casos, cal fer també una prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o disciplina

 • TITULATS QUE HAN DE SUPERAR LA PROVA GENERAL D'ACCÉS

  - Alumnes sense el títol de Batxillerat ni estudis equivalents ni sense el títol de tècnic superior de Formació Professional ni de grau universitari i que tinguin el títol de tècnic de grau mitjà de la modalitat. Per presentar-se a la prova cal tenir com a mínim 19 anys o complir-los l’any de realització de la prova

  - En alguns casos, cal fer també una prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o disciplina

Criteris de prioritat


Quan el nombre de sol·licituds supera l'oferta de places, s'apliquen els següents criteris de prioritat:

 • QUALIFICACIÓ MITJANA DELS ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA

  - S'obté de la mitjana entre la nota del títol de tècnic esportiu i la del Batxillerat o de la prova general d’accés.

 • PROXIMITAT DEL DOMICILI HABITUAL

  - Si el domicili de la persona sol·licitant es troba a Catalunya, s’afegeixen 2 punts

 • PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS A L'ESPECIALITAT ESPORTIVA

  -Si s'ha fet la prova específica d'accés o s'ha obtingut l'acreditació dels requisits esportius del Departament d'Educació, s’afegeix 1 punt

En cas d'empat un cop aplicats aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds es fa per sorteig públic

En què consisteix i com s'avalua la prova general d'accés


CONTINGUT DE LA PROVA

La prova comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i s'ha de triar entre matemàtiques i història


QUALIFICACIONS


Qualificació de la prova:
S'obté de la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Qualificació total:
S'obté de la mitjana aritmètica de la nota de la prova i la nota dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que en tots dos casos s'hagin aprovat amb una qualificació mínima de 4

Si la qualificació de la prova és com a mínim d’un 4, se li pot sumar un 20% de la nota del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (sempre que la nota sigui almenys d’un 5) o de l’obtinguda en la formació per a les proves d’accés

Accés a CFGS

Accés a artístics

La selectivitat

FP dual

Top 10