Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies
Acceptar i seguir navegant
 
unportal
  • Imprimeix

El Batxillerat

El currículum per modalitats i tipus de matèries

 


El Batxillerat és una etapa de l'educació postobligatòria, de 2 anys de durada, a la qual es pot optar després de l'ESO, que prepara els alumnes perquè puguin cursar estudis universitaris o de Formació Professional de Grau Superior (CFGS).

Una part del currículum és comuna i una altra part està vinculada a cadascuna de les seves tres modalitats.


Tres modalitats


S'ha de triar entre tres modalitats de Batxillerat. Tots els centres n'han d'oferir dues com a mínim.

  • CIÈNCIES I TECNOLOGIA

  • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS (dividida en Ciències Socials i Humanitats)

  • ARTS

Una part comuna i una part diversificada


Hi ha una part del currículum del Batxillerat que és comuna a totes les modalitats (les matèries comunes) i una altra que varia en funció de la modalitat escollida i de la tria d'assignatures de modalitat (en aquesta part s'inclouen la matèria comuna d'opció, les matèries de modalitat i les específiques).

Cada curs consta de 30 hores lectives setmanals, que es distribueixen en 10 assignatures a primer i 9 a segon, més 1 hora setmanal de tutoria.

Per completar l'etapa cal realitzar un treball de recerca que compta un 10% de la nota final de Batxillerat.

Les matèries comunes


Són aquelles que s'han de cursar obligatòriament, independentment de la modalitat triada.

N'hi ha 6 a primer i 5 a segon, a les quals cal afegir la tutoria i el treball de recerca.

Totes són de 2 hores setmanals menys Llengua estrangera, Història i Història de la Filosofia, que són de 3.

 

Les matèries de modalitat


Constitueixen la part diversificada del currículum i se n'han de fer 4 per curs, totes de 4 hores setmanals.

Una d'aquestes és la matèria comuna d'opció, és a dir, obligatòria dins de la modalitat escollida.

De les 3 que cal triar lliurement, el més habitual és que totes pertanyin a la mateixa modalitat, tot i que formalment se'n pot escollir una d'una altra modalitat.

També es pot substituir la tercera matèria de modalitat per 2 matèries específiques.


    

Quan es promociona o s'ha de repetir curs


Es pot accedir a segon curs amb dues matèries pendents d'aprovar com a màxim.

Amb tres o quatre matèries de primer suspeses no és obligatori repetir curs. Es possible matricular-se de les assignatures pendents.

Amb més de quatre assignatures suspeses, s'ha de tornar a cursar primer un altre cop.

A segon, si ens queden matèries penjades, no cal tornar a cursar les aprovades.

Nocturn i a distància


Quan es compatibilitzen els estudis amb una feina, es pot cursar el Batxillerat en règim nocturn, on les classes s'inicien a partir de les sis de la tarda. En aquest cas, l'etapa té una durada de tres cursos.

El Batxillerat també es pot cursar a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Batxillerat en francès: Batxibac


Un total de 75 centres han impartit el curs 2019-2020 el Batxibac, un programa que permet cursar un currículum mixt en llengua francesa. Els alumnes, a més del títol de batxillerat, obtenen la titulació de baccalauréat (batxillerat francès) si superen una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Per accedir al batxibac cal acreditar el nivell bàsic B1 de francès del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Batxillerat internacional


Sis instituts oferten el batxillerat internacional, dels quals dos s'estrenen el curs 2020-2021: l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès i l'Institut Dertosa de Tortosa.

Els altres quatre centres públics que ofereixen aquesta possibilitat, a més a més de diversos centres privats, són l'Institut Moisès Broggi, de Barcelona; el Jaume Vicens Vives, de Girona; el Gabriel Ferrater i Soler, de Reus; i el Josep Lladonosa, de Lleida.

Els estudiants que superen el batxillerat internacional obtenen la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional.

I després del Batxillerat què?


Un cop s'hagi superat el Batxillerat, es pot accedir a un estudi universitari o bé a un cicle formatiu de grau superior o als ensenyaments superiors de disseny, arts plàstiques, música, dansa, art dramàtic i conservació i restauració de bens culturals.

Per accedir a un estudi universitari procedent d'un Cicle Formatiu de Grau Superior, no és necessari realitzar la prova de selectivitat, a menys que es vulgui apujar la nota mitjana de l'expedient per optar a un estudi on hi ha competència per entrar. Llavors convé presentar-se a la fase específica de la selectivitat.

La selectivitat

FP dual

Top 10