Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies
Acceptar i seguir navegant
 
unportal
 • Imprimeix

Accés a cicles mitjans artístics

Requisits, criteris de prioritat i qualificacions

 


El període de preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2021-2022 és de l'11 al 17 de maig del 2021.

Per cursar un CFGM d'Arts Plastiques i Disseny cal, en la majoria dels casos, realitzar una Prova d'accés: o bé només la part especfíca o bé la part comuna i la part específica, en funció de la via d'accés.

Els graduats en ESO han de fer la part específica de la prova.

Ceràmica artística és una de les famílies professionals dels ensenyaments d'Arts plàstiques i disseny

Requisits d'accés


No hi ha cap titulació que, en exclusiva, permeti l'accés directe als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. Existeixen les següents vies d'accés:

 • TITULACIONS QUE PERMETEN L'ACCÉS DIRECTE

  - Graduat en ESO + títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny (títol de grau mitjà)
  - Graduat en ESO + títol de tècnic d'una família professional equivalent a alguna d'arts plàstiques i disseny

 • ESTUDIANTS QUE HAN DE SUPERAR LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA D'ACCÉS

  - Graduats en ESO o titulació equivalent. Els que es troben a l'últim curs d'ESO també poden fer la prova i acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula
  - Estudiants que hagin superat el Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà
  - Estudiants que hagin superat un progama de qualificació professional inicial (PQPI) amb una nota mínima de 8

 • ESTUDIANTS QUE HAN DE SUPERAR LA PART COMUNA I L'ESPECÍFICA DE LA PROVA D'ACCÉS

  - Alumnes sense el graduat d'ESO. Per presentar-se a la prova cal tenir com a mínim 17 anys o complir-los l’any de realització de la prova

Criteris de prioritat


Les sol·licituds s’ordenen en funció de la qualificació mitjana dels estudis de procedència que donen dret a l'accés directe o bé de la qualificació de la prova d'accés (part comuna + part específica), o bé només de la part específica, segons sigui el cas.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Qualificacions de la prova d'accés


Part comuna
:
Es calcula aplicant una ponderació diferent a cadascuna de les matèries. La competència matemàtica és la que més pondera, amb un 25%, seguit de les competències en llengua catalana i llengua castellana, que ponderen un 15% cadascuna. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Part específica:
Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Qualificació de la prova:
És la mitjana aritmètica de les dues parts. Si només s’ha realitzat la part específica, la nota d’aquesta part és la qualificació de la prova

Qualificació total:
Es consideren aptes les persones que tinguin una qualificació mínima de 5

Si la qualificació de la prova és com a mínim d’un 4, se li pot sumar un 20% de la nota del Curs d'accés als cicles de grau mitjà o de l'obtinguda en el PQPI (sempre que, en tots dos casos, la nota sigui almenys d’un 5) o bé de la formació per a la prova d’accés

Top 10

Accés a CFGM

Accés a esportius

Batxillerat