unportal
  • Imprimeix

FP dual

133 centres imparteixen més de 220 CFGM en alternança amb l'empresa

 

Un total de 133 centres educatius imparteixen 226 Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) en alternança dual, una modalitat que permet als estudiants compaginar l'aprenentatge al centre amb una estada de pràctiques remunerades a l'empresa.

Comerç i màrqueting és la família on hi ha més cicles en dual, seguida d'Administració i gestió, Transport i manteniment de vehicles, Instal·lació i manteniment i Sanitat.

Es poden cursar en 78 ciutats. On se n'ofereixen més és a Barcelona, Terrassa, Tarragona i Badalona.

Al mapa podeu localitzar tots els centres que imparteixen CFGM en dual.


Què es pot cursar en FP dual?


El cicle amb més oferta dual és Activitats comercials, que es pot cursar en 28 centres.

El segueixen Gestió administrativa, que s'imparteix en 25 centres; Atenció a persones en situació de dependència (15); Manteniment electromecànic (13); i Instal·lacions frigorífiques i de climatització que es pot cursar en 13 centres.

Instal·lacions elèctriques i automàtiques s'imparteix en 12 centres; Farmàcia i parafarmàcia, en 11; Sistemes microinformàtics i xarxes, en 10; i Mecanització, en 9.

On es pot cursar?


De les 78 ciutats on s'imparteixen cicles en modalitat dual, a Barcelona hi ha una oferta de 35; a Terrassa, de 12; a Tarragona, d'11; a Badalona, de 10; i a Granollers i Manresa se'n poden cursar 8.

Lleida, Mataró i Vic oferten 7 cicles en dual; Girona i Vilanova i la Geltrú, 6; Sant Vicenç dels Horts, 5; i Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Viladecans, 4.

Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Guíxols, Santa Perpètua de Mogoda i Reus imparteixen 3 cicles en aquesta modalitat.

Què és la FP dual?


El tret més rellevant de l'FP dual, un projecte inspirat en el model alemany que han posat en pràctica altres països de l'entorn europeu, és que l'alumne combina la formació que rep al seu centre educatiu amb un període de formació remunerat en una empresa, que es formalitza per mitjà d'un contracte laboral o d'una beca.

El temps que l'alumne passa a l'empresa computa com a lectiu, de manera que forma part del nombre d'hores de les que consta el cicle.

La idea és que les empreses puguin formar futurs professionals a mida de les seves necessitats, recuperant així la figura de l'aprenent, i que els estudiants, a banda de rebre una retribució mentre es formen a l'empresa a canvi de la seva contribució productiva, acabin treballant-hi.

Caraterístiques de la formació


El procés d'aprenentatge a l'empresa es consensua amb el centre educatiu i sempre suposa com a mínim un terç dels continguts formatius del cicle.

La modalitat de contracte laboral més utilitzada és la de formació i aprenentatge, amb una jornada de 40 hores setmanals (que inclou la formació realitzada al centre educatiu).

El seguiment de tot el procés corre a càrrec dels tutors d'empresa i del centre, que han de garantir el compliment dels acords.

La retribució


No hi ha una retribució fixa, sinó que s'acorda en cada cas segons la normativa. La referència mínima és el salari mínim interprofessional, del qual es rep la part proporcional al nombre d'hores treballades a l'empresa.

En cas que el conveni es formalitzi a través d'una beca de formació, l'estudiant rep una gratificació en concepte d'ajut i com a compensació per les despeses de transport i manutenció. A diferència del contracte, la beca de formació no implica una relació laboral amb l'empresa.