unportal
  • Imprimeix

FP dual

Més hores d'estada a l'empresa i currículum únic a partir del 2019-2010

 

El curs 2019-2020 un total de 159 centres educatius impartiran 292 Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) en alternança dual, una modalitat que permet als estudiants compaginar l'aprenentatge al centre amb una estada de pràctiques remunerades a l'empresa i que el curs vinent viurà un salt exponencial amb un increment notable de l'oferta.

Administració i gestió serà la família on hi haurà més cicles en dual, seguida de Comerç i màrqueting, Transport i manteniment de vehicles, Electricitat i electrònica, Instal·lació i manteniment i Sanitat. 88 ciutats catalanes ofertaran cicles de grau mitjà en aquesta modalitat.

A partir del 2019-2020, el Departament d'Educació es proposa ampliar les hores d'estada a l'empresa, establir un currículum únic per a un mateix cicle (amb independència que es cursi en modalitat dual o no), i equiparar les beques salari que cobren els alumnes per les pràctiques a l'empresa al salari mínim interprofessional.

Al mapa es poden localitzar els centres que impartiran CFGM en modalitat dual el proper curs.


Què i on es pot cursar?


El cicle amb més oferta dual el curs 2019-2020 serà Gestió administrativa, que es podrà cursar en 38 centres. El seguiran Activitats comercials, que s'impartirà en 30 centres; Instal·lacions elèctriques i automàtiques (19); Atenció a persones en situació de dependència (18); Sistemes microinoformàtics i xarxes (17), i Manteniment electromecànic, que s'ofertarà en 16 centres.

De les 88 ciutats on s'impartiran cicles en modalitat dual, a Barcelona n'hi haurà una oferta de 47; a Terrassa, de 17; a Badalona i Granollers, de 12, a Tarragona se'n podran cursar 11 i a Girona i Vic, 9. Mataró ofertarà 8 cicles en dual; Manresa, Figueres, Vilanova i la Geltrú, Lleida i Sabadell, 7; L'Hospitalet de Llobregat, 6, i Sant Vicenç dels Horts, Sant Cugat del Vallès i Gavà, 5. A Igualada, Viladecans i Amposta s'oferiran 4 cicles en aquesta modalitat.

Què és la FP dual?


El tret més rellevant de l'FP dual, un projecte inspirat en el model alemany que han posat en pràctica altres països de l'entorn europeu, és que l'alumne combina la formació que rep al seu centre educatiu amb un període de formació remunerat en una empresa, que es formalitza per mitjà d'un contracte laboral o d'una beca.

El temps que l'alumne passa a l'empresa computa com a lectiu, de manera que forma part del nombre d'hores de les que consta el cicle.

La idea és que les empreses puguin formar futurs professionals a mida de les seves necessitats, recuperant així la figura de l'aprenent, i que els estudiants, a banda de rebre una retribució mentre es formen a l'empresa a canvi de la seva contribució productiva, acabin treballant-hi.

Més hores d'estada a l'empresa i currículum únic


A partir del curs 2019-2020, el Departament d'Educació preveu ampliar les hores d'estada a l'empresa per a tots els alumnes. En la modalitat dual passaran de les 900 hores actuals a 1.000, ampliables a 1.300, mentre que en la modalitat de Formació en Centres de Treball (FCT), el mòdul de pràctiques obligatori que inclouen tots els cicles formatius, seran 500 hores ampliables a 600 (ara en són 350-400) .

Una altra de les novetats es que es fixarà un currículum únic per a tot l'alumnat que cursi un mateix cicle, independent que aquest es faci en modalitat dual o no. Fins ara convivien organitzacions curriculars diferents.

Amb la nova distribució, a primer curs tots els alumnes d’un mateix cicle formatiu cursaran el mateix currículum, que consistirà en una combinació de mòduls específics vinculats a l'activitat professional i de mòduls de transversals (formació i orientació laboral, emprenedoria i anglès).

Especialització als centres de treball a segon curs


A segon curs, hi haurà també una part comuna de formació als centres i, a partir d'aquí, una especialització a l'empresa, tant per als que triïn la modalitat dual com per als que optin per la Formació en Centres de Treball.

En aquest nou currículum es potenciarà el treball per competències. Els projectes hauran d'estar relacionats amb les estades a les empreses, s'hauran d'exposar en públic i podran ser avaluats pels tutors d'empresa i del centre.

Proposta per equiparar les beques salari al contracte laboral


Educació també vol incrementar l'import de les beques dels estudiants que han formalitzat el conveni amb l'empresa a través d'aquesta modalitat (una fórmula utilitzada en un 90% dels casos), prenent com a referència el salari mínim interprofessional i equiparant així la seva dotació a la del contracte de treball.

Fins ara no hi havia una retribució mínima fixada per a les beques sinó que s'acordava entre l'empresa i el titular del centre educatiu, per una durada d'un mínim 2 mesos i un màxim de 10 mesos dins d'un curs, amb possibilitat d'una pròrroga.

El contracte de treball, en canvi, tot i no tenir una retribució predeterminada, sí que estableix com a referència mínima el salari mínim interprofessional, del qual es rep la part proporcional al nombre d'hores treballades a l'empresa. Els contractes són per a una jornada de 40 hores setmanals (que inclou la formació al centre educatiu) i tenen una durada d'1 a 3 anys.