unportal
  • Imprimeix

La selectivitat

Les proves es faran entre el 7 i el 10 de juliol

 


Les proves d'accés a la universitat es realitzaran finalment entre el dimarts 7 i el divendres 10 de juliol. Els exàmens duraran quatre dies, un més del que era habitual, i es celebraran en universitats, instituts i col·legis concertats, tot plegat a conseqüència de les exigències sanitàries derivades de la irrupció de la Covid-19.

Aquest any s'han introduït criteris de flexibilització en els continguts de les proves, de manera que hi haurà més opcionalitat a l'hora de triar les preguntes i a Història et podràs examinar de la meitat del temari de segon de Batxillerat.

En aquests exàmens entren en vigor els últims canvis introduïts en les ponderacions de la fase específica de la selectivitat. Per saber més coses sobre els canvis realitzats al llistat de ponderacions pots consultar el blog d'Unportal.

Si vols conèixer les assignatures que ponderen a cadascun dels graus, accedeix a les fitxes dels estudis, un dels serveis que t'oferim com a usuari registrat.

Selectividad

Relax. Aspecte del campus de Bellaterra de la UAB durant un descans de les PAU del 2019


En què consisteix la prova?

  • Fase específica per apujar nota:

    Els titulats en FP superior només fan la segona part de l’examen de selectivitat, batejada com a fase específica, en cas que vulguin millorar la nota del seu expedient acadèmic per tenir més possibilitats d’accedir als estudis desitjats.

    En aquesta segona fase, els alumnes poden examinar-se d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de modalitat de segon de Batxillerat vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar. D’aquests tres exercicis, però, només se’ls tenen en compte els dos en què hagin obtingut millors qualificacions.

La prova és la mateixa per als titulats de Batxillerat i FP?

Els titulats d'FP poden accedir a totes les titulacions universitàries que s'oferten mentre tinguin la nota exigida. No s'han d'examinar de la fase general de la selectivitat (ja que la seva qualificació d'accés a la universitat és la nota mitjana del seu expedient formatiu), però poden presentar-se a la fase específica per millorar les seves opcions d'aconseguir una plaça.

L'examen de la fase específica dels alumnes d'FP és el mateix que el dels estudiants de Batxillerat: les matèries formen part del currículum de segon de Batxillerat i estan associades a la branca de coneixement del grau que l'estudiant aspira a cursar.

Amb quina nota aproven la Selectivitat els estudiants de CFGS?

Els examens de la fase específica, que corresponen a matèries de modalitat del Batxillerat, s'han d'aprovar amb una nota mínima de 5 per poder ponderar.

Quina és la qualificació mínima per accedir a la universitat per als estudiants d'FP i com es calcula?

Igual que per als alumnes provinents del Batxillerat, per als titulats en un CFGS la nota mínima d'accés a la universitat és un 5.

A diferència dels estudiants de Batxillerat, però, en el cas dels estudiants que accedeixen a la universitat per la via d'un Cicle Superior aquesta nota d'accés és la qualificació mitjana del seu expedient acadèmic.

Què és la nota d'admissió i com es calcula?

La nota d’admissió és la que fan servir les universitats per adjudicar les places en aquelles titulacions en què hi ha més estudiants que hi volen accedir que places ofertades.

S’obté sumant a la nota d’accés a la universitat les dues millors qualificacions de les matèries aprovades en la fase específica, un cop ponderades.

Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d’una taula de ponderacions acordada per les universitats.

El resultat és que la nota d'admissió pot elevar-se, en el millor dels casos, fins a 14.


Quina validesa té la nota de superació de la prova?

La nota obtinguda a la fase general té validesa indefinida, mentre que les qualificacions de les matèries de la fase específica només valdran per dos anys.
O sigui, els resultats del 2020 poden arribar a ser tinguts en compte per matricular-se al curs 2022-2023.  

A quantes convocatòries es pot presentar l'estudiant?

No hi ha límit ni per a la fase general ni per a la fase específica.

Nous batxillerats

Top 10