unportal
  • Imprimeix

Top 10

Els nostres rànquings

 


Les dades referents a ocupació dels estudis s'han extret de l'últim estudi d'inserció laboral realitzat l'any 2018 pel Departament d'Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya sobre la promoció d'estudiants de cicles formatius de grau mitjà que es va graduar el 2017. S'ha considerat, en totes les categories, que la mostra fos, almenys, de 25 graduats.

Els cicles més demandats corresponen als resultats de la preinscripció del curs 2019-2020.Estudis més demandats

(Cicles amb més sol·licituds el curs 2019-20)

  


Fan una feina relacionada

(El treball s'adequa més a la formació)

 


Més estabilitat

(Hi ha més titulats amb contractes indefinits)

 


Segueixen estudiant després

(Hi ha més titulats que continuen formant-se)

 


Èxit al mercat laboral

(Estudis amb el percentatge més elevat d'ocupació)

 


Millors salaris

(Hi ha més titulats que cobren més de 1.200 €/mes)

 


Accedeixen més a CFGS

(Hi ha més titulats que fan el CAS)

 


 

FP dual

Novetats