unportal
  • Imprimeix

Novetats

Els canvis del 2018-2019 a CFGS es concentren a l'àmbit d'esports

 


Els canvis principals en l'oferta d'Ensenyaments Professionals Superiors del curs 2018-2019 es concentren a la família d'Activitats físiques i esportives, on el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d'Animació d'activitats físiques i esportives desapareix al passar de LOGSE a LOE i es converteix en el d'Ensenyament i animació socioesportiva.

En la mateixa família professional neix el CFGS de Condicionament físic, que alguns centres ja impartien fins ara amb un perfil professional propi de Fitnes.

Una altra novetat és l'aparició del cicle superior de Gestió de l'aigua, de la família d'Energia i aigua, que dóna continuïtat al que ja existia a grau mitjà.

Títols de nova creació a Cicles Formatius de Grau Superior


Neixen 3 cicles nous: dos de la família d'Activitats físiques i esportives i un de la d'Energia i aigua:

  • Ensenyament i animació socioesportiva (família d'Activitats físiques i esportives, substitueix el cicle d'Animació d'activitats físiques i esportives)

  • Condicionament físic (Actvitats físiques i esportives)

  • Gestió de l'aigua (Energia i aigua)