unportal
  • Imprimeix

Els resultats de la selectivitat

96 de cada 100 estudiants han superat la prova

 

Un 96,42% dels 29.243 estudiants que s'han presentat a la fase general de la Selectivitat han aconseguit aprovar-la. El juny de l'any passat els aprovats van ser el 96,60%.

La nota mitjana dels aprovats, 6,617, ha estat lleugerament inferior a la del 2018 (6,622).

Si ens fixem en les qualificacions de les quatre matèries de les què s'examina un major nombre d'estudiants (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Anglès i Història d'Espanya), la més alta ha estat la de Castellà (6,89), on s'ha aconseguit la qualificació més elevada dels últims 5 anys. La mitjana de la prova de Català (6,85), que també és el millor registre de l'assignatura durant l'últim quinquenni, ha quedat molt a prop.

La prova. Només 1.047 estudiants no han superat la fase general de les PAU (Foto: Pere Tordera /ARA)

 

ELS RESULTATS DE LES MATÈRIES DE LA FASE GENERAL

En ascens. Des del 2016, la nota de Català ha saltat del 6,19 al 6,85. Aquesta vegada no ha superat el Castellà, com el 2018, però sí l'Anglès.

 

Bon registre. El Castellà ha tret la millor qualificació de l'últim quinquenni. Com és habitual, tot i que l'any passat no va succeir, ha tornat a passar per davant del Català.

 

Estabilitat. Història ha tret un resultat lleugerament millor que fa un any, quan, per primera vegada, s'hi van examinar més estudiants perquè no competia amb Història de la Filosofia.

 

Entrebanc. La qualificació d'Anglès, habitualment per sobre del 7, ha caigut gairebé un punt, tot i que no és el seu pitjor registre des del 2015. El 2017 es va quedar en un 6,09.

 

Recuperació. Després del retrocés que va experimentar el 2018, Francès ha tornat a obtenir un dels seus resultats habituals, aproximant-se al 8.

 

Líder.  La mitjana d'Alemany, idioma del què s'examinen un centenar d'estudiants, s'ha situat per sota del que és habitual. Tot i així, continua sent la millor nota de la Selectivitat.

 

Pas enrere. L'Italià, del qual s'examinen unes poques desenes d'alumnes, ha fet un pas enrere en comparació amb l'excel·lent registre que va aconseguir l'any passat.

 

ELS RESULTATS DE LES MATÈRIES DE MODALITAT

Lleugera remuntada. Anàlisi Musical, una matèria optativa de segon de Batxillerat a la qual s'hi presenten menys de 200 estudiants, segueix remuntant per segon any consecutiu.

 

Cap amunt. Després d'experimentar, l'any passat, una petita reculada, la nota de Biologia ha millorat, tot i que s'ha de dir que la mitjana s'ha mantingut estable durant els últims anys.

 

Sense canvis. La mitjana de Ciències de la Terra i del Medi Ambient ha estat pràcticament la mateixa de l'any passat. S'hi examinen pocs estudiants, no més de 1.300.

 

Bon resultat. Cultura Audiovisual ha obtingut un bon resultat, la millor qualificació mitjana des del 2015, idèntica a la del 2014 (7,24).

 

Progressió. Dibuix Artístic, que sempre treu millors resultats que Dibuix Tècnic, torna al nivell de fa dos anys. Els examinats no arriben al miler.

 

Recuperació. Dibuix Tècnic no sembla, a la vista de les notes, una disciplina fàcil. Aquesta vegada ha obtingut una qualificació mitjana per damunt del 6.

 

Equilibri. La nota de Disseny va experimentar un retrocés limitat ara fa un any, però aquesta vegada ha tornat als resultats habituals.

 

Endavant. Aquest és el quart any en què Economia de l'Empresa registra una millora de la nota mitjana. El registre del 2019 supera el dels 5 anys anteriors.

 

Enfonsada. Electrotècnia torna a les males notes. El 4,85 d'enguany recorda al 4,73 del 2016 i al 4,64 del 2014. No són gaires els estudiants que s'hi presenten, no arriben a 700.

 

Retrocés. Física ha retrocedit, però manté el tipus. Es tracta de la tercera millor mitjana del quinquenni, allunyada del 7,09 de l'any passat, però també del 5,29 del 2016. 

 

Sense novetats. La nota de Fonaments de les Arts ha baixat un pèl. L'assignatura es manté per sobre del 6 des que es va convertir en una de les matèries opcionals de la fase general.

 

Millora. Geografia millora la qualificació de l'any passat. Tot i que no arriba a obtenir els resultats del trienni 2015-2017, s'hi aproxima.

 

Vigor. Grec segueix exhibint la seva fortalesa, tot i que són pocs els que s'hi examinen. La pitjor nota dels últims anys ha estat un 6,79.

 

Avenç. Història de l'Art progressa. Del 2015 al 2018, la mitjana s'ha situat, en tres de les quatre ocasions, per sobre del 6, com ha tornat a succeir ara.

 

Estable. Història de la Filosofia es manté estable. Les qualificacions d'un any a l'altre s'assemblen molt. També aquesta vegada.

 

Potent. L'assignatura de Literatura Castellana segueix aconseguint, una vegada més, bons registres, com la mitjana d'aquest any també deixa entreveure.

 

Forta. Literatura Catalana es comporta d'una manera similar a la Castellana. Els que es presenten evidencien un domini de la matèria que es reflecteix a la mitjana.

 

Passa enrere. Segon descens consecutiu de la nota de Llatí després de tres anys de qualificacions notòries. Més de 3.500 estudians s'hi han acabat examinant.

 

Mala nota. La mitjana de Matemàtiques ha estat inferior a la dels últims 4 anys. Val a dir, però, que, amb Matemàtiques Aplicades, és l'única materia que examina gairebé 14.000 alumnes.

 

Restablerta. Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials s'ha recuperat de la reculada de l'any passat, tornant al nivell assolit el 2017.

 

Frenada. La mitjana de Química ha perdut el mig punt que va guanyar l'any passat. A l'examen s'hi van presentar més de 7.000 estudiants.

 

Recuperada. Tecnologia Industrial, que l'any passat va caure gairebé dos punts, s'ha restablert, tot i que encara està lluny dels registres assolits en anys anteriors.

 

Més estudiants superen el 9

 
Els estudiants amb una nota global igual o superior a 9 han estat 693 (520 el 2018).

La selectivitat

Batxillerat

Nous batxillerats

FP dual

Top 10

Novetats