Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies
Acceptar i seguir navegant
 
unportal
  • Imprimeix

Tots els cicles per famílies professionals

Cerca la correspondència entre estudis de grau mitjà i de grau superior

 

En aquesta pàgina es poden visualitzar tots els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior agrupats per famílies professionals. Els usuaris poden aplicar filtres per família, per cicle formatiu, per grau (mitjà o superior) i per tipus d'ensenyament (Formació Professional, artístic o esportiu).

L'objectiu és facilitar la visualització de la correspondència entre cicles mitjans i superiors dins d'una mateixa família professional.


Família Cicle Formatiu Grau Ensenyament order
Indústries alimentàries Vitivinicultura Superior Formació Professional 1
Tèxtil, confecció i pell Vestuari a mida i d'espectacles Superior Formació Professional 1
Vela Vela amb aparell fix (GS) Superior Esportiu 3
Marítimopesquera Transport marítim i pesca d'altura Superior Formació Professional 1
Comerç i màrqueting Transport i logística Superior Formació Professional 1
Imatge personal Termalisme i benestar Superior Formació Professional 1
Escultura Tècniques escultòriques Superior Artístic 2
Teatre Tècniques d'actuació teatral Superior Artístic 2
Esports d'hivern Surf de neu (GS) Superior Esportiu 3
Imatge i so So per a audiovisuals i espectacles Superior Formació Professional 1
Electricitat i electrònica Sistemes de telecomunicacions i informàtics Superior Formació Professional 1
Electricitat i electrònica Sistemes electrotècnics i automatitzats, perfil professional d'instal·lacions elèctriques i de comunicació dels vaixells esportius i d'esbarjo Superior Formació Professional 1
Electricitat i electrònica Sistemes electrotècnics i automatitzats Superior Formació Professional 1
Salvament i socorrisme Salvament i socorrisme (GS) Superior Esportiu 3
Imatge i so Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles Superior Formació Professional 1
Agrària Ramaderia i assistència en sanitat animal Superior Formació Professional 1
Sanitat Radioteràpia i dosimetria Superior Formació Professional 1
Seguretat i medi ambient Química i salut ambiental Superior Formació Professional 1
Química Química industrial Superior Formació Professional 1
Tèxtils artístics Puntes artístiques Superior Artístic 2
Sanitat Pròtesis dentals Superior Formació Professional 1
Serveis socioculturals i a la comunitat Promoció d'igualtat de gènere Superior Formació Professional 1
Edificació i obra civil Projectes d'obra civil Superior Formació Professional 1
Edificació i obra civil Projectes d'edificació, perfil professional de rehabilitació i restauració Superior Formació Professional 1
Edificació i obra civil Projectes d'edificació Superior Formació Professional 1
Disseny d'interiors Projectes i direcció d'obres de decoració Superior Artístic 2
Fabricació mecànica Programació de la producció en fabricació mecànica, perfil professional en motlles i matrius Superior Formació Professional 1
Fabricació mecànica Programació de la producció en fabricació mecànica Superior Formació Professional 1
Fabricació mecànica Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers Superior Formació Professional 1
Imatge i so Producció d'audiovisuals i espectacles Superior Formació Professional 1
Indústries alimentàries Processos i qualitat en indústries alimentàries Superior Formació Professional 1
Instal·lació i manteniment Prevenció de riscos professionals Superior Formació Professional 1
Tèxtil, confecció i pell Patronatge i moda Superior Formació Professional 1
Agrària Paisatgisme i medi rural, perfil professional de gestió agropecuària Superior Formació Professional 1
Agrària Paisatgisme i medi rural, perfil professional d'agroecologia i acció climàtica Superior Formació Professional 1
Agrària Paisatgisme i medi rural Superior Formació Professional 1
Sanitat Ortopròtesi i productes de suport Superior Formació Professional 1
Marítimopesquera Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions Superior Formació Professional 1
Edificació i obra civil Organització i control d'obres de construcció Superior Formació Professional 1
Fabricació mecànica Òptica d'ullera Superior Formació Professional 1
Escultura Motlles i reproduccions escultòriques, perfil professional en models en 3D, motlles i joguines d'art ('Art Toys') Superior Artístic 2
Ceràmica artística Modelisme i matriceria ceràmica Superior Artístic 2
Disseny industrial Modelisme i maquetisme Superior Artístic 2
Disseny industrial Modelisme industrial Superior Artístic 2
Disseny d'interiors Moblament Superior Artístic 2
Serveis socioculturals i a la comunitat Mediació comunicativa Superior Formació Professional 1
Instal·lació i manteniment Mecatrònica industrial Superior Formació Professional 1
Comerç i màrqueting Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic Superior Formació Professional 1
Comerç i màrqueting Màrqueting i publicitat Superior Formació Professional 1
Instal·lació i manteniment Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids Superior Formació Professional 1
Electricitat i electrònica Manteniment electrònic Superior Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Manteniment d'aviònica Superior Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de turbina Superior Formació Professional 1
Sanitat Laboratori clínic i biomèdic, perfil professional en recerca Superior Formació Professional 1
Sanitat Laboratori clínic i biomèdic Superior Formació Professional 1
Química Laboratori d'anàlisi i control de qualitat Superior Formació Professional 1
Judo i defensa personal Judo i defensa personal (GS) Superior Esportiu 3
Joieria d'art Joieria artística Superior Artístic 2
Serveis socioculturals i a la comunitat Integració social Superior Formació Professional 1
Sanitat Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear Superior Formació Professional 1
Comunicació gràfica i audiovisual Il·lustració Superior Artístic 2
Imatge i so Il·luminació, captació i tractament d'imatge Superior Formació Professional 1
Hípica Hípica (GS) Superior Esportiu 3
Sanitat Higiene bucodental Superior Formació Professional 1
Handbol Handbol (GS) Superior Esportiu 3
Hoteleria i turisme Guia, informació i assistència turístiques, perfil professional d'animació turística Superior Formació Professional 1
Hoteleria i turisme Guia, informació i assistència turístiques Superior Formació Professional 1
Arts aplicades al llibre Gravat i tècniques d'estampació Superior Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Gràfica publicitària Superior Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Gràfica interactiva, perfil professional d'espai interactiu Superior Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Gràfica interactiva, perfil professional de disseny web i aplicacions mòbils Superior Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Gràfica interactiva Superior Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Gràfica impresa Superior Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Gràfica audiovisual, perfil professional de realitat virtual i ludificació Superior Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Gràfica audiovisual, perfil professional d'infografia en 3D Superior Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Gràfica audiovisual Superior Artístic 2
Comerç i màrqueting Gestió de vendes i espais comercials Superior Formació Professional 1
Agrària Gestió forestal i del medi natural Superior Formació Professional 1
Energia i aigua Gestió de l'aigua Superior Formació Professional 1
Hoteleria i turisme Gestió d'allotjaments turístics Superior Formació Professional 1
Futbol i futbol sala Futbol sala (GS) Superior Esportiu 3
Futbol i futbol sala Futbol (GS) Superior Esportiu 3
Comunicació gràfica i audiovisual Fotografia Superior Artístic 2
Escultura Fosa artística Superior Artístic 2
Química Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Superior Formació Professional 1
Arts aplicades a la indumentària Estilisme d'indumentària Superior Artístic 2
Imatge personal Estilisme i direcció de perruqueria Superior Formació Professional 1
Imatge personal Estètica integral i benestar Superior Formació Professional 1
Tèxtils artístics Estampacions i tintatges artístics Superior Artístic 2
Esports d'hivern Esquí de fons (GS) Superior Esportiu 3
Esports d'hivern Esquí alpí (GS) Superior Esportiu 3
Esmalts artístics Esmalts artístics al foc sobre metalls Superior Artístic 2
Esgrima Esgrima (GS) Superior Esportiu 3
Escultura Escultura aplicada a l'espectacle Superior Artístic 2
Esports de muntanya i escalada Escalada (GS) Superior Esportiu 3
Activitats físiques i esportives Ensenyament i animació socioesportiva Superior Formació Professional 1
Arts aplicades al llibre Enquadernació artística Superior Artístic 2
Energia i aigua Energies renovables Superior Formació Professional 1
Electricitat i electrònica Electromedicina clínica Superior Formació Professional 1
Energia i aigua Eficiència energètica i energia solar tèrmica Superior Formació Professional 1
Serveis socioculturals i a la comunitat Educació infantil Superior Formació Professional 1
Seguretat i medi ambient Educació i control ambiental Superior Formació Professional 1
Sanitat Documentació i administració sanitàries, perfil professional en gestió de dades Superior Formació Professional 1
Sanitat Documentació i administració sanitàries Superior Formació Professional 1
Tèxtil, confecció i pell Disseny tècnic en tèxtil i pell Superior Formació Professional 1
Fusta, moble, suro Disseny i moblament, perfil professional de construccions efímeres i decorats Superior Formació Professional 1
Fusta, moble, suro Disseny i moblament Superior Formació Professional 1
Arts gràfiques Disseny i gestió de la producció gràfica Superior Formació Professional 1
Fabricació mecànica Disseny en fabricació mecànica, perfil professional en desenvolupament virtual de l'automòbil Superior Formació Professional 1
Fabricació mecànica Disseny en fabricació mecànica Superior Formació Professional 1
Arts gràfiques Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia Superior Formació Professional 1
Hoteleria i turisme Direcció de serveis de restauració Superior Formació Professional 1
Hoteleria i turisme Direcció de cuina Superior Formació Professional 1
Sanitat Dietètica Superior Formació Professional 1
Instal·lació i manteniment Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids Superior Formació Professional 1
Informàtica i comunicacions Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional en bioinformàtica Superior Formació Professional 1
Informàtica i comunicacions Desenvolupament d'aplicacions web Superior Formació Professional 1
Informàtica i comunicacions Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional de programació de videojocs i oci digital Superior Formació Professional 1
Informàtica i comunicacions Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional d'informàtica aplicada a la logística Superior Formació Professional 1
Informàtica i comunicacions Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma Superior Formació Professional 1
Fabricació mecànica Construccions metàl·liques Superior Formació Professional 1
Activitats físiques i esportives Condicionament físic Superior Formació Professional 1
Comunicació gràfica i audiovisual Còmic Superior Artístic 2
Comerç i màrqueting Comerç internacional Superior Formació Professional 1
Ceràmica artística Ceràmica artística, perfil professional en fabricació digital i tècniques tradicionals Superior Artístic 2
Ceràmica artística Ceràmica artística Superior Artístic 2
Imatge personal Caracterització i maquillatge professional Superior Formació Professional 1
Tèxtils artístics Brodats i rebosters Superior Artístic 2
Bàsquet Bàsquet (GS) Superior Esportiu 3
Transport i manteniment de vehicles Automoció Superior Formació Professional 1
Electricitat i electrònica Automatització i robòtica industrial Superior Formació Professional 1
Sanitat Audiologia protètica Superior Formació Professional 1
Atletisme Atletisme (GS) Superior Esportiu 3
Administració i gestió Assistència a la direcció Superior Formació Professional 1
Imatge personal Assessoria d'imatge personal i corporativa Superior Formació Professional 1
Circ Arts del circ Superior Artístic 2
Arts aplicades al mur Arts aplicades al mur Superior Artístic 2
Tèxtils artístics Art tèxtil Superior Artístic 2
Disseny d'interiors Arquitectura efímera Superior Artístic 2
Marítimopesquera Aqüicultura Superior Formació Professional 1
Disseny d'interiors Aparadorisme Superior Artístic 2
Imatge i so Animacions 3D, jocs i entorns interactius, perfil professional de mons virtuals, realitat augmentada i 'gamificació' Superior Formació Professional 1
Imatge i so Animacions 3D, jocs i entorns interactius, perfil professional d'efectes especials per al cinema Superior Formació Professional 1
Imatge i so Animacions 3D, jocs i entorns interactius Superior Formació Professional 1
Serveis socioculturals i a la comunitat Animació sociocultural i turística Superior Formació Professional 1
Comunicació gràfica i audiovisual Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals Superior Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Animació Superior Artístic 2
Sanitat Anatomia patològica i citodiagnòstic Superior Formació Professional 1
Esports de muntanya i escalada Alta muntanya (GS) Superior Esportiu 3
Hoteleria i turisme Agències de viatges i gestió d'esdeveniments Superior Formació Professional 1
Informàtica i comunicacions Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional en ciberseguretat Superior Formació Professional 1
Informàtica i comunicacions Administració de sistemes informàtics en xarxa Superior Formació Professional 1
Administració i gestió Administració i finances, perfil professional de gestor d'assegurances Superior Formació Professional 1
Administració i gestió Administració i finances Superior Formació Professional 1
Energia i aigua Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua Mitjà Formació Professional 1
Imatge i so Vídeo, discjòcquei i so Mitjà Formació Professional 1
Vela Vela amb aparell lliure Mitjà Esportiu 3
Vela Vela amb aparell fix Mitjà Esportiu 3
Ceràmica artística Terrisseria Mitjà Artístic 2
Esports d'hivern Surf de neu Mitjà Esportiu 3
Fabricació mecànica Soldadura i caldereria Mitjà Formació Professional 1
Informàtica i comunicacions Sistemes microinformàtics i xarxes Mitjà Formació Professional 1
Hoteleria i turisme Serveis en restauració Mitjà Formació Professional 1
Arts aplicades al llibre Serigrafia artística Mitjà Artístic 2
Salvament i socorrisme Salvament i socorrisme Mitjà Esportiu 3
Arts aplicades al mur Revestiments murals Mitjà Artístic 2
Escultura Reproduccions artístiques en fusta Mitjà Artístic 2
Agrària Producció agropecuària, perfil professional de producció ramadera Mitjà Formació Professional 1
Agrària Producció agropecuària, perfil professional de producció agrícola Mitjà Formació Professional 1
Agrària Producció agropecuària Mitjà Formació Professional 1
Agrària Producció agroecològica, perfil professional de producció agrícola ecològica Mitjà Formació Professional 1
Agrària Producció agroecològica Mitjà Formació Professional 1
Joieria d'art Procediments de joieria artística Mitjà Artístic 2
Arts gràfiques Preimpressió digital Mitjà Formació Professional 1
Arts gràfiques Postimpressió i acabats gràfics Mitjà Formació Professional 1
Química Planta química, perfil professional de productes farmacèutics i cosmètics Mitjà Formació Professional 1
Química Planta química Mitjà Formació Professional 1
Piragüisme Piragüisme recreatiu guia en aigües braves Mitjà Esportiu 3
Piragüisme Piragüisme en aigües tranquil·les Mitjà Esportiu 3
Piragüisme Piragüisme en aigües braves Mitjà Esportiu 3
Imatge personal Perruqueria i cosmètica capil·lar Mitjà Formació Professional 1
Indústries extractives Pedra natural Mitjà Formació Professional 1
Marítimopesquera Operacions subaquàtiques i hiperbàriques Mitjà Formació Professional 1
Química Operacions de laboratori Mitjà Formació Professional 1
Indústries alimentàries Olis d'oliva i vins Mitjà Formació Professional 1
Edificació i obra civil Obres d'interior, decoració i rehabilitació Mitjà Formació Professional 1
Marítimopesquera Navegació i pesca de litoral Mitjà Formació Professional 1
Esports de muntanya i escalada Muntanya mitjana Mitjà Esportiu 3
Fabricació mecànica Mecanització, perfil professional de manteniment i reparació en rellotgeria Mitjà Formació Professional 1
Fabricació mecànica Mecanització Mitjà Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Manteniment de material rodant ferroviari Mitjà Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Manteniment d'estructures de fusta i mobiliari d'embarcacions d'esbarjo Mitjà Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Manteniment d'embarcacions d'esbarjo Mitjà Formació Professional 1
Instal·lació i manteniment Manteniment electromecànic Mitjà Formació Professional 1
Marítimopesquera Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions Mitjà Formació Professional 1
Judo i defensa personal Judo i defensa personal Mitjà Esportiu 3
Agrària Jardineria i floristeria Mitjà Formació Professional 1
Electricitat i electrònica Instal·lacions de telecomunicacions Mitjà Formació Professional 1
Instal·lació i manteniment Instal·lacions de producció de calor Mitjà Formació Professional 1
Instal·lació i manteniment Instal·lacions frigorífiques i de climatització Mitjà Formació Professional 1
Electricitat i electrònica Instal·lacions elèctriques i automàtiques Mitjà Formació Professional 1
Fusta, moble, suro Instal·lació i moblament Mitjà Formació Professional 1
Arts gràfiques Impressió gràfica Mitjà Formació Professional 1
Arts gràfiques Impressió gràfica, perfil professional en converting Mitjà Formació Professional 1
Handbol Handbol Mitjà Esportiu 3
Activitats físiques i esportives Guia en el medi natural i de temps de lleure, perfil professional d'estacions d'esquí Mitjà Formació Professional 1
Activitats físiques i esportives Guia en el medi natural i de temps de lleure Mitjà Formació Professional 1
Administració i gestió Gestió administrativa, perfil professional d'àmbit sanitari Mitjà Formació Professional 1
Administració i gestió Gestió administrativa, perfil professional d'àmbit jurídic Mitjà Formació Professional 1
Administració i gestió Gestió administrativa Mitjà Formació Professional 1
Futbol i futbol sala Futbol sala Mitjà Esportiu 3
Futbol i futbol sala Futbol Mitjà Esportiu 3
Fusta, moble, suro Fusteria i moble Mitjà Formació Professional 1
Indústries alimentàries Forneria, pastisseria i confiteria Mitjà Formació Professional 1
Escultura Forja artística Mitjà Artístic 2
Sanitat Farmàcia i parafarmàcia Mitjà Formació Professional 1
Tèxtil, confecció i pell Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, perfil professional de gèneres de punt Mitjà Formació Professional 1
Tèxtil, confecció i pell Fabricació i ennobliment de productes tèxtils Mitjà Formació Professional 1
Indústries extractives Excavacions i sondatges, perfil professional d'operacions de maquinària de construcció Mitjà Formació Professional 1
Indústries extractives Excavacions i sondatges Mitjà Formació Professional 1
Imatge personal Estètica i bellesa Mitjà Formació Professional 1
Esports d'hivern Esquí de fons Mitjà Esportiu 3
Esports d'hivern Esquí alpí Mitjà Esportiu 3
Espeleologia Espeleologia Mitjà Esportiu 3
Esmalts artístics Esmaltatge sobre metalls Mitjà Artístic 2
Esgrima Esgrima Mitjà Esportiu 3
Esports de muntanya i escalada Escalada Mitjà Esportiu 3
Sanitat Emergències sanitàries Mitjà Formació Professional 1
Seguretat i medi ambient Emergències i protecció civil Mitjà Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Electromecànica de vehicles, perfil professional d'avions amb motor de pistó Mitjà Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Electromecànica de vehicles automòbils, perfil professional d'electromecànica de vehicles industrials Mitjà Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Electromecànica de vehicles automòbils Mitjà Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Electromecànica de maquinària Mitjà Formació Professional 1
Indústries alimentàries Elaboració de productes alimentaris Mitjà Formació Professional 1
Hípica Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet Mitjà Esportiu 3
Hípica Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre Mitjà Esportiu 3
Ceràmica artística Decoració ceràmica Mitjà Artístic 2
Sanitat Cures auxiliars d'infermeria Mitjà Formació Professional 1
Marítimopesquera Cultius aqüícoles Mitjà Formació Professional 1
Hoteleria i turisme Cuina i gastronomia Mitjà Formació Professional 1
Edificació i obra civil Construcció Mitjà Formació Professional 1
Tèxtil, confecció i pell Confecció i moda Mitjà Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Conducció de vehicles de transport per carretera Mitjà Formació Professional 1
Comerç i màrqueting Comercialització de productes alimentaris Mitjà Formació Professional 1
Transport i manteniment de vehicles Carrosseria Mitjà Formació Professional 1
Busseig esportiu Busseig esportiu amb escafandre autònom Mitjà Esportiu 3
Bàsquet Bàsquet Mitjà Esportiu 3
Esports de muntanya i escalada Barrancs Mitjà Esportiu 3
Atletisme Atletisme Mitjà Esportiu 3
Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció a persones en situació de dependència Mitjà Formació Professional 1
Comunicació gràfica i audiovisual Assistència al producte gràfic interactiu, perfil professional d'assistent de creació i producció de videojocs Mitjà Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Assistència al producte gràfic interactiu Mitjà Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Assistència al producte gràfic imprès, perfil professional d'assistent de fotografia Mitjà Artístic 2
Comunicació gràfica i audiovisual Assistència al producte gràfic imprès Mitjà Artístic 2
Arts aplicades a la indumentària Artesania en complements de cuir Mitjà Artístic 2
Agrària Aprofitament i conservació del medi natural Mitjà Formació Professional 1
Circ Animació en circ Mitjà Artístic 2
Agrària Activitats eqüestres Mitjà Formació Professional 1
Comerç i màrqueting Activitats comercials, perfil professional de moda Mitjà Formació Professional 1
Comerç i màrqueting Activitats comercials, perfil professional de logística Mitjà Formació Professional 1
Comerç i màrqueting Activitats comercials Mitjà Formació Professional 1

FP dual

Top 10

Accés a CFGS

Accés a esportius

Accés a artístics

La selectivitat

Resultats selectivitat