unportal
  • Imprimeix

Idiomes

El 2022 caldrà tenir el B-2 per graduar-se

 


Dominar un idioma estranger, preferentment l'anglès, és a punt de convertir-se en un requisit indispensable per poder obtenir el títol de grau.

Després que el Parlament aprovés una moratòria per acreditar el coneixement d’una tercera llengua als estudis universitaris, els estudiants que es graduïn a partir del 2022 hauran de demostrar un nivell de l'anglès (o, alternativament, del francès, l'alemany o l'italià), equivalent al B2 complet del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Per aquest motiu, cada dia són més els centres i facultats que inclouen en els plans d'estudis algunes assignatures en anglès. Això quan no es demana directament un nivell determinat per accedir a la titulació.

Conscients d'aquesta necessitat, les universitats, les escoles oficials d'idiomes i les acadèmies ofereixen una àmplia oferta formativa.


L'EIM de la UB ofereix cursos a 8 facultats, entre les quals la de Química del campus Diagonal

Les escoles de la UB i la UAB


L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB ofereix cursos i proves de nivell de 6 llengües diferents en les modalitats presencial, semipresencial i online, en horari de matí i tarda, a Barcelona, Badalona, Sant Joan Despí i a diferents facultats.

L’aprenentatge està enfocat a l’obtenció de títols internacionals, com ara els FCE, CAE i CPE de Cambridge, dels que l'EIM n'és centre examinador.

Els cursos poden ser anuals (d'octubre a maig), quadrimestrals (d'octubre a gener i de febrer a maig) i d’estiu (juliol).

Els estudiants de la UB poden gaudir de tarifes reduïdes i ajuts si es matriculen a la EIM. Els pagaments també es poden fraccionar.

El Servei de Llengües UAB Idiomes ofereix cursos tant al campus de Bellaterra com a la seu que té a l'antiga Casa de Convalescència de l'hospital de Sant Pau de Barcelona. En aquest últim centre s'imparteixen classes d'alemany, anglès, català, castellà, francès i italià.

Els estudiants de la Universitat Politècnica (UPC) poden inscriure’s a les escoles d’idiomes de la UAB, UB, UOC i UPF amb els mateixos avantatges que els alumnes d’aquestes universitats.

El British Council té la seva seu central a Londres

Centre cultural internacional


L'Institut Britànic-British Council és l'equivalent a l'Institut Cervantes espanyol, o sigui una institució oficial, en aquest cas britànica, que promou la divulgació de la llengua i la cultura del Regne Unit arreu del món.

Les acreditacions de nivell d'anglès que proporciona, tant les aconseguides a través dels exàmens de l'IELTS (International English Language Testing System) com de les proves de la Universitat de Cambridge, són reconegudes per les universitats, ja que els seus programes d'aprenentatge s'adapten als criteris del Marc Comú de Referència per a les Llengües (MCERL).

Escoles Oficials d'Idiomes


Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) són centres públics de llengües modernes que depenen de la Conselleria d'Educació. A Catalunya hi ha 46 centres oficials que imparteixen més de 15 llengües, algunes de les quals només es poden estudiar a l’EOI de Drassanes, a Barcelona.

Els candidats a accedir-hi han de realitzar una preinscripció obligatòria i l’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places. Només l’alumnat de l’any acadèmic anterior té la plaça garantida.

Resultats selectivitat

La selectivitat

T'ajudem a triar estudi

Top 20 públic

Top 10 privat