unportal
  • Imprimeix

Idiomes

On es poden obtenir els certificats de nivell en llengües estrangeres

 


Dominar un idioma estranger, preferentment l'anglès, va camí de convertir-se en un requisit indispensable per poder obtenir un títol de grau.

L'exigència generalitzada que els estudiants que accedeixen a les universitats catalanes han d'acreditar, al finalitzar els estudis, un coneixement de l'anglès (o, alternativament, del francès, l'alemany o l'italià), equivalent al B2 complet del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa, s'ha ajornat fins el curs 2018-2019. Tot i així s'evidencia que aquesta es una necessitat creixent.

En aquest sentit, cada són més els centres i facultats que inclouen en els plans d'estudis que els estudiants tinguin un determinat nivell d'anglès per poder cursar algunes assignatures. Això quan no es demana directament per accedir a la titulació.

Conscients d'aquesta necessitat, les universitats, les escoles oficials d'idiomes, els centres estrangers i les acadèmies ofereixen una àmplia oferta formativa.


L'EIM de la UB ofereix cursos a 8 facultats, entre les quals la de Química del campus Diagonal

Les escoles de la UB i la UAB


L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB ofereix cursos i proves de nivell de 18 llengües diferents en les modalitats presencial, semipresencial i en línia, en horari de matí i tarda, a Barcelona, Badalona, Sant Joan Despí i a diferents facultats.

L’aprenentatge està enfocat a l’obtenció de títols internacionals, com ara els FCE, CAE i CPE de Cambridge, dels que l'EIM n'és centre examinador.

Els cursos poden ser anuals (d'octubre a maig), quadrimestrals (d'octubre a gener i de febrer a maig) i d’estiu (juliol).

Els estudiants de la UB poden gaudir de tarifes reduïdes i ajuts si es matriculen a la EIM. Els pagaments també es poden fraccionar.

Un conveni signat per la UB i la Universitat Politècnica (UPC) permet que, des del curs 2017-2018, els estudiants de la UPC puguin beneficiar-se dels mateixos avantatges que els de la UB.

El Servei de Llengües UAB Idiomes ofereix cursos tant al campus de Bellaterra com a la seu que té a l'antiga Casa de Convalescència de l'hospital de Sant Pau de Barcelona. En aquest últim centre s'imparteixen classes d'alemany, anglès, català, castellà, francès i italià.

 

El British Council té la seva seu central a Londres

Centres culturals internacionals


L'Institut Britànic-British Council és l'equivalent a l'Institut Cervantes espanyol, o sigui una institució oficial, en aquest cas britànica, que promou la divulgació de la llengua i la cultura del Regne Unit arreu del món. La seva seu a Barcelona és al barri de Sant Gervasi.

Les acreditacions de nivell d'anglès que proporciona, tant les aconseguides a través dels exàmens de l'IELTS (International English Language Testing System) com de les proves de la Universitat de Cambridge, són reconegudes per les universitats, ja que els seus programes d'aprenentatge s'adapten als criteris del Marc Comú de Referència per a les Llengües (MCERL).

A diferència del British Council, tutelat per l'administració britànica, l'Institut d'Estudis Nord-americans (IEN) pertany a una fundació de titularitat privada dedicada a promoure els intercanvis culturals entre Espanya i el EUA. La seva seu és a la Via Augusta de Barcelona.

Tot i tractar-se d'una institució d'inspiració no euroepea, els seus plans d'estudis, que preparen per als exàmens oficials de les universitats de Cambridge i Michigan, s'adapten als requeriments del MCERL. O sigui són reconeguts com a equivalents al B-1, B-2, C-1 i C-2 del MCERL. Hi ha algunes universitats que possibiliten la conversió dels cursos d'anglès en crèdits de lliure elecció.

Escoles Oficials d'Idiomes


Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) són centres públics de llengües modernes que depenen de la Conselleria d'Ensenyament. A Catalunya hi ha 45 centres oficials que imparteixen 14 llengües, algunes de les quals només es poden estudiar a l’EOI de Drassanes, a Barcelona.

Els candidats a accedir-hi han de realitzar una preinscripció obligatòria i l’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’adjudicació de places. Només l’alumnat de l’any acadèmic anterior té la plaça garantida.