MENU
CA|ES
USER

Condicions generals d'ús

Condicions generals d'ús

Aquest lloc web ha estat creat per Colwith Road, S. L. amb la finalitat d'oferir informació detallada de tots els estudis universitaris que poden cursar-se a les universitats catalanes, així com altra informació relacionada, com incorporació laboral dels graduats; taxes de rendiment, abandonament i graduació dels estudis, o, sobre qualitat docent de cada centre, d'acord amb la seva producció científica. Colwith Road, S.L. és una companyia espanyola amb seu al carrer Roger de Llúria, núm. 93, principal, primera, de Barcelona (08009), Espanya. El seu Codi d'Identificació Fiscal (CIF) és el B-65047342. El telèfon és el [+34934674946] i el correu electrònic: [info@unportal.net]

L'accés al present lloc web està condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris de les presents condicions generals d'ús. En el cas que vostè no estigui conforme amb tot o part del contingut d'aquestes condicions, haurà d'abandonar immediatament el lloc web www.unportal.cat i abstenir-se d'utilitzar-lo en el futur. A efectes d'aquestes condicions, es considerarà usuari de www.unportal.cat qualsevol persona que accedeixi a la seva pàgina web, sense necessitat de registres previs.

L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web directament o a través de programes promocionals no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Colwith Road, S. L. i l'usuari.

1. Objecte i continguts del lloc web


El lloc web www.unportal.cat (en endavant el lloc web) conté informació relativa a la base de dades propietat de Colwith Road, S. L.sobre universitats catalanes i oferta en matèria d'estudis universitaris.

Colwith Road, S. L. realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al lloc web. L'usuari del lloc web assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-lo, que les dades i informacions sobre universitats, estudis, preus, característiques i qualsevols altres dades i informacions contingudes en el lloc web hi apareixen únicament i exclusivament a efectes informatius. Colwith Road, S. L. no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer al lloc web.

Les informacions, continguts i dades de qualsevol classe en les pàgines d'aquest lloc web es revisen abans de la seva publicació, però, no és possible garantir que es trobin absolutament lliures d'errades, errors mecanogràfics, defectes de composició i problemes equivalents, per la qual cosa Colwith Road, S. L. recomana als usuaris que estiguin atents a les possibles actualitzacions o rectificacions que el lloc web incorpori, així com confirmin les dades que resultin d'interès essencial per a ells i que en cap cas adoptin decisions basades única o especialment en la informació del lloc web publicada en el mateix. En aquest sentit, Colwith Road, S. L. no es responsabilitzarà de les conseqüències econòmiques o d'altre ordre que pateixi l'usuari o tercers per decisions preses a partir de dades existents en el lloc web i que no hagin estat contrastades prèviament.

2. Ús del lloc web


L'usuari es compromet a utilitzar el present lloc web de conformitat amb la llei, la moral, bones costums generalment acceptades, l'ordre públic vigent i el disposat en aquestes condicions d'ús L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites, contràries al que estableixen aquestes normes, lesives dels drets i interessos de Colwith Road, S. L., o de tercers i / o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir-ne la normal utilització.

Colwith Road, S. L. podrà, per millorar el seu servei i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la pàgina web o qualsevol aspecte substancial de la mateixa, o les seves condicions d'operativitat, tècniques i d'ús. Els usuaris de la pàgina hauran d'observar qualsevol instrucció que Colwith Road, S. L. estableixi a través del lloc web o a través de personal degudament autoritzat.

3. Indemnitat


L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Colwith Road, S. L. pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevols de les obligacions establertes en aquest avís legal. Igualment, l'usuari mantindrà a Colwith Road, S. L. indemne davant qualsevol sanció, reclamació o demanda que pogués interposar-se per un tercer, inclosos qualsevol organisme públic, contra Colwith Road, S. L. o els seus empleats com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part d'aquest usuari mitjançant la utilització del lloc web en una forma contrària al què preveu aquest avís legal.

4. Limitació de responsabilitat


Tot i que ens comprometem a dur a terme tots els esforços raonables per garantir la disponibilitat del lloc web, no podem assegurar un ús ràpid, ininterromput i lliure d'errors dels nostres serveis. Així mateix, no podem garantir la idoneïtat i continguts del lloc web o dels serveis vinculats al mateix. En concret, Colwith Road, S. L. s'eximeix de tota mena de responsabilitats en els casos següents:

- Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'altra índole, impedeixin un normal funcionament del lloc web.
- Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei.
- Per errors o danys que generi o pugui generar el contingut o software al què pugui accedir a través d'aquest lloc web. En cap cas Colwith Road, S. L. serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent però no limitant-se, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus . Colwith Road, S. L. no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web.
- Intromissió de tercers en el servei. Donats els avenços de la tècnica, és possible que tercers s'introdueixin en el lloc i causin pertorbacions. Sense perjudici d'això, Colwith Road, S. L. realitza tots els esforços tècnics a través de la incorporació de les corresponents mesures tecnològiques, per reduir aquest tipus de riscos. No obstant, l'usuari queda informat que aquestes improbables intromissions poden succeir, i que Colwith Road, S. L. no serà responsable dels perjudicis que puguin causar.
- Per eventuals conflictes entre usuaris, a causa de calúmnies, injúries o qualsevols altres causes que motiven un conflicte entre ells.
- Pels continguts que els usuaris incorporin al lloc web.

5. Propietat Intel·lectual


La base de dades posada a disposició a través del lloc web així com qualsevols altres dades, informacions, inscripcions i altres continguts inclosos en el lloc web, i també el seu disseny gràfic, estan protegits per drets d'autor o altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1 / 1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. La base de dades pertany exclusivament a Colwith Road, S. L. pel que queda exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, en tot o en part, d'aquest contingut. Les mateixes restriccions s'aplicaran a aquells materials que Colwith Road, S. L. utilitzi en el lloc web en qualitat de llicenciatari i, en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

6. Propietat Industrial


Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de Colwith Road, S. L. i del lloc web que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans, dissenys o qualsevol tipus de signe distintiu inclòs en el lloc web.

7. Enllaços a Web de Tercers


Els enllaços establerts en aquest lloc web, referits a publicitat o a un altre tipus de continguts, i la titularitat o responsabilitat que correspongui a tercers diferents de Colwith Road, S. L., no són responsabilitat de Colwith Road, S. L., que en cap cas s'obliga a controlar ni aprovar els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers. Per tant, Colwith Road, S. L. no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta / es pàgina / es, sent responsabilitat exclusiva del tercer tot el que concerneixi al contingut d'aquest enllaç, especialment el respecte a la llei, moral, bons costums i ordre públic. L'existència d'enllaços no pressuposa relació de cap classe entre Colwith Road, S. L. i el titular de la pàgina web enllaçada.

8. Actualització del lloc web


La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Colwith Road, S. L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest lloc web. No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest lloc web. No obstant això Colwith Road, S. L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que s'estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís, pel que fa a la disponibilitat dels seus productes i promocions.

9. Política de Cookies

La pàgina web www.unportal.net (en endavant, el lloc web), de la qual és titular Colwith Road, S. L. utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar i millorar l'experiència de l'Usuari mitjançant l'anàlisi dels seus comportaments de navegació.

En compliment de la legislació vigent, Colwith Road, S. L. desitja informar de manera clara i completa a l'Usuari sobretot pel que fa a la utilització de cookies. Per això, li recomanem que llegeixi la present política detingudament.

Què són les galetes?

Aquest lloc web utilitza galetes i / o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconèixer-te com a usuari, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació, o personalitzar la forma en què es mostra el contingut.

Els usos concrets que fem d'aquestes tecnologies es descriuen a continuació.


Recordeu que, si accepta les galetes de tercers, haurà eliminar des de les opcions de el navegador o des del sistema ofert pel propi tercer

Desactivació o eliminació de cookies 

La majoria de navegadors et permeten gestionar, en qualsevol moment, les teves preferències sobre l'ús de les cookies. Pots ajustar el teu navegador perquè rebutgi o elimini determinades galetes segons el teu criteri.

Per configurar les galetes cookies, pots fer-ho des del navegador a través dels següents enllaços:

 

Has de tenir en compte que algunes característiques dels continguts de la pàgina web de unportal.net només estan disponibles si es permet la instal·lació de cookies al teu navegador. Si decideixes no acceptar o bloquejar determinades galetes, en funció de la seva finalitat, pot ser que això afecti, total o parcialment, a l'funcionament normal del lloc web o que impedeixi l'accés a alguns serveis de la mateixa.

 

10. Legislació aplicable


Els conflictes que puguin sorgir per l'aplicació de les presents normes es regularan per les lleis d'Espanya.

11. Diversos


En el cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'ús fora anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència.

© COLWITH ROAD, S. L. Tots els drets reservats. 2010