MENU
CA|ES
USER

La selectivitat

Pàgines vinculades

En aquesta pàgina hem capgirat la taula oficial de ponderacions de la Selectivitat...

Et pot interessar

Les pròximes PAU se celebren el 3,4 i 5 de setembre

La convocatòria extraordinària de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del curs 2024-2025 se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de setembre. Qui vulgui presentar-se haurà de matricular-se entre el 22 i el 25 de juliol. Els resultats es coneixeran el 17 de setembre.


Noves matèries a la fase específica


La fase específica, a la qual opten els estudiants de CFGS que volen aconseguir una puntuació addicional per entrar a l'estudi universitari desitjat, incorpora 4 noves matèries: Arts Escèniques, Ciències Generals, Història de la Música i la Dansa i Literatura Universal.


La prova és la mateixa per als titulats de Batxillerat i FP?


A diferència dels estudiants que opten a la universitat provinents del Batxillerat, els titulats en un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que vulgueu accedir a qualsevol estudi universitari per la via dels cicles no necessiteu la fase general de la Selectivitat: la vostra nota d'accés serà la qualificació mitjana d'expedient del cicle formatiu.

Amb la vostra nota d'expedient podreu accedir als estudis desitjats sempre que tingueu la nota exigida.

Si voleu millorar la vostra qualificació d'accés, podeu presentar-vos a la fase específica de la Selectivitat per millorar les vostres opcions d'aconseguir una plaça igual que els estudiants que accedeixen a la universitat per la via del Batxillerat.

I, en tots els casos, haureu d'optar a aquesta segona fase si voleu cursar una titulació universitària on la nota d'accés sigui superior a 10. 

L'examen de la fase específica dels alumnes procedents d'FP és el mateix que el dels estudiants de Batxillerat: us podeu examinar d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de segon de Batxillerat vinculades als estudis universitaris que voleu cursar.

D’aquests tres exercicis, però, només es tindran en compte els dos en què hagueu obtingut millors qualificacions un cop ponderats.

 


Amb quina nota aproven la Selectivitat els estudiants de CFGS?


Els exàmens de la fase específica s'han d'aprovar amb una nota mínima de 5 per poder ponderar.


Quina és la qualificació mínima per accedir a la universitat per als estudiants d'FP i com es calcula?


Igual que per als alumnes provinents del Batxillerat, per als titulats en un CFGS la nota mínima d'accés a la universitat és un 5.


Què és la nota d'admissió i com es calcula?


La nota d’admissió és la que fan servir les universitats per adjudicar les places en aquelles titulacions en què hi ha més estudiants que hi volen accedir que places ofertades.

S’obté sumant a la nota d’accés a la universitat les dues millors qualificacions de les matèries aprovades en la fase específica, un cop ponderades.

Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d’una taula de ponderacions acordada per les universitats.

El resultat és que la nota d'admissió pot elevar-se, en el millor dels casos, fins a 14.


Quina validesa té la nota de superació de la prova?


Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen una validesa de dos anys.

O sigui, els resultats del 2024 poden arribar a ser tinguts en compte per matricular-se el curs 2026-2027. 


A quantes convocatòries es pot presentar l'estudiant?


No hi ha límit de convocatòries.

Explora