MENU
CA|ES
USER

Ensenyaments artístics

Pàgines vinculades

El Batxillerat és una etapa de l'educació postobligatória, de 2 anys de durada

Et pot interessar

Cinc modalitats amb rang universitari

Els ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Dansa, Disseny i Música són estudis de 4 anys de durada equivalents als graus universitaris. Tots ofereixen diferents especialitats.

Per poder accedir-hi cal el títol de Batxillerat o bé tenir 19 anys (o complir-los l'any en què es comencen els estudis) i haver superat una prova de maduresa relacionada amb els objectius del Batxillerat. Abans de poder matricular-se cal realitzar una prova específica d'ingrés.

7 especialitats musicals


Dins de l'àmbit dels ensenyaments superiors de Música es pot triar entre 7 especialitats: Composició, Direcció, Interpretació, Musicologia, Pedagogia, Producció i Gestió i Sonologia. Els estudiants n'han d'escollir una des del primer curs.

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), de caràcter públic, ofereix tot el ventall de possibilitats. La d'Interpretació consta de 4 modalitats (Música clàssica i contemporània, Jazz i música moderna, Música antiga  i Música tradicional).

Pel que fa als centres privats, el Conservatori del Liceu programa les especialitats d'Interpretació, Composició i Pedagogia, mentre que Taller de Músics imparteix les d’Interpretació, Composició, Pedagogia i Producció i gestió. Finalment, Jam Session ofereix les especialitats d'Interpretació, Pedagogia i Sonologia.

Disseny, l'oferta més nombrosa


La xarxa pública de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques (ESDAP) té centres a la ciutat de Barcelona (Llotja i Deià), L'Hospitalet de Llobregat (Josep Serra i Abella), Badalona (Pau Gargallo), Vic, Olot i Tàrrega (Ondara). La Llotja ofereix les 4 especialitats que es poden cursar: Disseny gràfic, Disseny d'interiors, Disseny de producte i Disseny de moda; a Tàrrega, Olot i Vic, s'oferten les de Disseny gràfic i Disseny d'interiors; les escoles Serra i Abella i Pau Gargallo només ofereixen la de Disseny gràfic, i a Deià es pot cursar l'especialitat en Disseny d'interiors.

Als estudis de Disseny hi ha una reserva de 2 places per grup (24) per als tècnics superiors provinents d'un CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny.

L'Istituto Europeo di Design (IED) ofereix les 4 especialitats i Felicidad Duce-LCI, l’altra alternativa privada, programa les de Disseny gràfic, Disseny d'interiors i Disseny de moda.


Dansa i Art dramàtic


Els ensenyaments superiors de Dansa els imparteix en exclusiva l'Institut del Teatre, que permet aprofundir en l'àmbit de la Pedagogia de la dansa o bé en el de la Coreografia i les tècniques d'interpretació de la dansa.

Pel que fa als estudis d'Art Dramàtic, l'Institut del Teatre ofereix tres itineraris: Interpretació, Direcció d'escena i dramatúrgia i Escenografia, mentre que el centre privat Eòlia programa els dos primers.

Conservació i restauració de béns culturals


A partir del tercer curs els ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals programen quatre especialitats: Béns Arqueològics (intervencions sobre objectes procedents d'excavacions arqueològiques, tant terrestres com subaquàtiques), Document gràfic (orientada a preservar el patrimoni gràfic, documental i bibliogràfic), Escultura (anàlisi i diagnòstic dels factors d'alteració dels suports escultòrics, tant orgànics com inorgànics) i Pintura (protecció d'obres pictòriques).

Aquests estudis reserven dues places per als graduats en CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny.

Explora