MENU
CA|ES
USER

Top 10 privat

Pàgines vinculades

Les classificacions d'aquesta pàgina mostren els rànquings dels graus públics

Et pot interessar

Rànquings de graus de centres privats

Les classificacions d'aquesta pàgina mostren els estudis de grau de les 4 universitats privades de Catalunya i dels centres privats adscrits a les universitats públiques que registren millors indicadors d'ocupació i rendiment d'acord amb les últimes dades oficials.

Les dades procedeixen de l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) del 2023 i de la Conselleria d'Universitats de la Generalitat.

Més ocupació

Titulats amb un treball vinculat al grau

Remuneració més alta

Es troba feina abans

Titulats que tornarien a cursar el grau

Millor valoració de la formació teòrica

Millor valoració de la formació pràctica

Menys abandonament a 1r

Més graduats en el temps previst

Millor rendiment acadèmic

Explora