MENU
CA|ES
USER

La selectivitat

Pàgines vinculades

El 97% dels 34.000 estudiants que el juny del 2024...

Et pot interessar

Les pròximes PAU se celebren el 3,4 i 5 de setembre

La convocatòria extraordinària de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del curs 2024-2025 se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de setembre. Qui vulgui presentar-se haurà de matricular-se entre el 22 i el 25 de juliol. Els resultats es coneixeran el 17 de setembre.


Canvis en les dues fases de la prova

 • Més opcionalitat a la fase general i 4 noves matèries a l'específica

  A la Selectivitat del 2024 es podrà escollir, a la fase general, examinar-se d'Història o d'Història de la Filosofia i s'afegeixen 4 opcions a les matèries obligatòries de modalitat: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Dibuix Artístic i Ciències Generals, a més de Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les CCSS.

  La fase específica incorpora 4 noves assignatures: Arts Escèniques, Ciències Generals, Història de la Música i de la Dansa i Literatura Universal.

   


En què consisteix la prova?

 • Una prova general amb cinc exercicis:

  La primera part de l’examen, anomenada fase general, que tots els estudiants que heu cursat el Batxillerat heu de fer obligatòriament, consta de cinc exercicis.

  Us examinareu de les quatre assignatures obligatòries de segon de Batxillerat (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història o Història de la Filosofia).

  També us haureu d'examinar d'una de les set matèries comunes d'opció: Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí, Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Ciències Generals o Dibuix Artístic. Aquestes quatre últimes s'incorporen a la Selectivitat del 2024 a partir de les noves modalitats introduïdes al Batxillerat.

   

 • Una prova específica per apujar nota:

  La segona part de l’examen, o fase específica, està pensada per als que vulgueu millorar la vostra nota d'accés a la universitat i augmentar les possibilitats d’accedir als estudis desitjats.

  En aquesta fase, podeu examinar-vos d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de segon de Batxillerat vinculades als estudis universitaris que voleu cursar. D’aquests tres exercicis, però, només es tindran en compte els dos en què hagueu obtingut millors qualificacions un cop ponderats.

  Des del 2017, si en la matèria comuna d'opció de la fase general aconseguiu una nota mínima de 5, l'assignatura també us ponderarà en la fase específica sense que us hi hagueu de tornar a examinar. 

  És per aquesta raó que, en realitat, són quatre les matèries que poden ponderar a la fase específica (tenint en compte que només comptaran les dues millors qualificacions un cop ponderades).

  En la convocatòria del 2024 s'afegeixen 4 noves assignatures que ponderen en aquesta fase: Arts Escèniques, Ciències Generals, Literatura Dramàtica i Història de la Música i de la Dansa, també com a conseqüència dels canvis introduïts al Batxillerat.

   

La prova és la mateixa per als titulats de Batxillerat i FP?


Els titulats d'FP podeu accedir a totes les titulacions universitàries que s'oferten mentre tingueu la nota exigida. No us heu d'examinar de la fase general de la Selectivitat (ja que la vostra qualificació d'accés a la universitat és la nota mitjana de l'expedient del Cicle Formatiu de Grau Superior cursat), però podeu presentar-vos a la fase específica per millorar les vostres opcions d'aconseguir una plaça.

L'examen de la fase específica de l'alumnat d'FP és el mateix que el de Batxillerat: les matèries formen part del currículum de segon de Batxillerat i estan associades al grau que aspireu a cursar.

 

Amb quina nota s'aprova la selectivitat?


La fase general
 es dona per aprovada amb un 4 (tot i que perquè la Selectivitat es consideri superada la mitjana amb l'expedient de Batxillerat ha de ser igual o superior a 5), mentre que, a la fase específica, cal obtenir una nota mínima de 5 en cadascun dels exàmens, que s’avaluen de forma independent.

Com es calcula la qualificació d'accés a la universitat?


De la mitjana ponderada entre la nota de la fase general de la Selectivitat i l’expedient de Batxillerat en surt la nota d’accés a la universitat de l'alumnat de Batxillerat.

La qualificació obtinguda a la fase general compta un 40% i la mitjana de l’expedient, un 60%. La nota d’accés a la universitat ha de ser igual o superior a 5, i pot arribar a un màxim de 10.

Què és la nota d'admissió i com es fa el càlcul?


La nota d’admissió és la que es fa servir per adjudicar les places en aquelles titulacions en què hi ha més estudiants que hi volen accedir que places ofertades.

S’obté sumant a la nota d’accés a la universitat les dues millors qualificacions de les matèries aprovades en la fase específica, un cop ponderades.

Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d’una taula de ponderacions acordada per les universitats.

El resultat és que la nota d'admissió pot elevar-se, en el millor dels casos, fins a 14.


Quina validesa té la nota de superació de la prova?


La nota obtinguda a la fase general té validesa indefinida, mentre que les qualificacions de les matèries de la fase específica serveixen per accedir a la universitat l'any en el qual se superen i durant els dos cursos acadèmics següents.

O sigui, els resultats del 2024 poden arribar a ser tinguts en compte per matricular-se a la universitat el curs 2026-2027.

A quantes convocatòries us podeu presentar?


No hi ha límit
, ni per a la fase general ni per a la fase específica.

Explora