MENU
CA|ES
USER

Els preus del 2024-25

Pàgines vinculades

El 97% dels 34.000 estudiants que el juny del 2024...

Et pot interessar

1.249 euros, preu públic màxim de 1r curs

El preu de la matrícula de 1r dels graus públics oscil·la entre els 1.202 e. d' ADE, Dret o Magisteri i els 1.249 e. de Psicologia, Infermeria, Medicina o les enginyeries, taxes incloses. Per calcular el preu d'un grau cal conèixer el seu coeficient d'estructura docent (A o B), que reflecteix el cost en equips i instal·lacions que s'usen per impartir-lo. 

El preu per crèdit

El preu del crèdit en què l'estudiant es matricula per primera vegada dels graus catalogats com de coeficient A (ADE, Dret, Educació Infantil, Educació Primària, les filologies...) és idèntic al del curs 2023-2024: 17,69 euros.

Si ens matriculem en un títol de coeficient B (Arquitectura, Comunicació Audiovisual, Farmàcia, Infermeria, Medicina, Periodisme, Psicologia, Veterinària, les enginyeries ...) s'hauran de pagar 18,46 euros.

El cost total del primer curs s'obté a partir de multiplicar aquests preus pel nombre de crèdits matriculats (habitualment un màxim de 60), afegint-hi 141 euros en concepte de serveis acadèmics i administratius.

Pel curs 2024-2025 es manté la supressió del recàrrec del 40% als preus per crèdit que s’aplicava als estudiants que ja tenen un o més títols universitaris.

Bonificacions

Els estudiants de famílies nombroses de categoria especial estan exempts del pagament de la matrícula. Els que pertanyen a la categoria general paguen el 50%.

Els que tenen matrícula d'honor com a mitjana de l'expedient de Batxillerat o són premi extraordinari de Batxillerat estan exempts de pagar la matrícula durant el primer any del grau. En anys successius, els crèdits universitaris amb matrícula d'honor donen dret a la gratuïtat d'un nombre idèntic de crèdits en el curs en què es matriculi l'estudiant.

Els matriculats amb un índex de discapacitat igual o superior al 33% i les víctimes d'actes de terrorisme i violència de gènere tenen la matrícula gratuïta.

Pagament

A l'hora de matricular-se, hi ha la possibilitat d'ajornar, com a mínim, el 40% de l'import que s'ha de pagar, que s'haurà de fer efectiu abans de finals d'any. A totes les universitats públiques es pot fraccionar el preu de la matrícula en diversos terminis.

Qui hagi demanat una beca del Ministeri d'Educació i obtingui la credencial de becari condicional que expedeix l'AGAUR (on s'acredita que, inicialment, es compleixen els requisits económics de la convocatòria), no haurà d'entregar cap quantitat d'entrada fins que no es resolgui de forma definitiva la seva petició.

Explora