MENU
CA|ES
USER

Condicions generals d'ús

Aquest lloc web ha estat creat per la companyia Colwith Road, SL i té com a objectiu oferir informació contrastada i de qualitat dels estudis de grau que es poden cursar a les universitats catalanes, com pot ser la informació relacionada amb les taxes de rendiment, abandonament i graduació de cadascuna de les titulacions o sobre la incorporació al món laboral dels graduats, a banda de proporcionar indicadors útils a qualsevol persona que vulgui accedir a la universitat, oferint-li un històric de notes de tall, els plans d'estudi o les convalidacions de crèdits si disposa d'un títol d'FP. Unportal també proporciona informació als estudiants que volen cursar un CFGM o un CFGS, que poden accedir a un seguit d'indicadors acadèmics com laborals que els han d'ajudar a escollir els estudis que millor s'adaptin als seus interessos i necessitats. Colwith Road, SL (CIF B-65047342) és una companyia amb seu al carrer Roger de Llúria, núm. 93, principal, primera, de Barcelona (08009), Espanya. El seu número de telèfon és [+34934674946]. I l'adreça de correu electrònic, [info@unportal.net].

L'accés a aquest lloc web està condicionat a la lectura i acceptació prèvia per part de l'usuari d'aquestes condicions generals d'ús. En el cas que no estigueu d'acord amb tot o bé en part del contingut d'aquestes condicions, haureu d'abandonar el web i abstenir-vos d'utilitzar-lo. Es considera usuari de www.unportal.cat, i de la resta dels seus dominis registrats, a qualsevol persona que accedeixi a la seva pàgina web, sense necessitat de registres previs.

L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Accedir-hi, directament o a través de programes promocionals, no comporta establir necessàriament cap classe de relació comercial entre Colwith Road, SL i l'usuari.

Continguts


El lloc web www.unportal.cat conté informació relativa a la base de dades propietat de Colwith Road, SL sobre universitats i centres que programen cicles formatius d'FP.

Colwith Road, S L esmerça tota mena d'esforços per evitar qualsevol error en els continguts publicats. L'usuari del lloc web assumeix, coneix i accepta, pel fet de visitar-lo, que les dades i informacions sobre universitats, estudis, preus, característiques i qualsevol altra mena d'informació, hi són, únicament, a efectes informatius. Colwith Road, SL no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències derivades dels errors en els continguts que poguessin aparèixer al lloc web.

Les informacions, continguts i dades de qualsevol classe es revisen abans de la seva publicació, però no és possible garantir que no hi hagi cap errada, defectes de composició o visualització o problemes equivalents, per la qual cosa Colwith Road, SL recomana a l'usuari que estigui atent a les actualitzacions o rectificacions que el lloc web incorpori, de la mateixa manera que demanem que confirmeu les dades d'interès essencial i que, en cap cas, s'adoptin decisions basades únicament o especialment en la informació publicada al lloc web. En aquest sentit, Colwith Road, SL no es pot responsabilitzar de les conseqüències econòmiques o de qualsevol altre ordre que pateixi l'usuari, o que afectin tercers, per decisions preses a partir de dades existents en el lloc web i que l'usuari no hagi contrastat prèviament.

Ús


L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la llei i d'acord amb les condicions d'ús que s'especifiquen, obligant-se a no fer-lo servir amb finalitats, contràries al que estableixen aquestes normes, que lesionin els drets i interessos de Colwith Road, SL, o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir-ne el normal funcionament.

Colwith Road, SL podrà, per millorar el seu servei i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la pàgina web o qualsevol aspecte substancial d'aquesta, o les seves condicions d'operativitat, tècniques i d'ús. 

Indemnitat


L'usuari respon dels danys i perjudicis de qualsevol classe que Colwith Road, SL pugui patir, directament o indirectament, a conseqüència de l'incompliment per part seva de qualsevol de les obligacions establertes en aquest avís legal. L'usuari també exonera a Colwith Road, SL davant qualsevol sanció, reclamació o demanda que pogués interposar-se per un tercer, inclòs qualsevol organisme públic, contra la companyia o els seus empleats, a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers, també per part seva, mitjançant la utilització del lloc web en una forma contrària al que preveu aquest avís legal.

Limitació de responsabilitat


Tot i que ens comprometem a dur a terme tota mena d'esforços per garantir la disponibilitat del lloc web, no podem assegurar totalment, i en tot moment, un ús ràpid, ininterromput i lliure d'errors dels nostres serveis. Així mateix, no podem garantir la idoneïtat i continguts del lloc web o dels serveis vinculats al mateix. En concret, Colwith Road, SL s'eximeix de tota mena de responsabilitats en els casos següents:

- Errors tècnics que per causes fortuïtes, o d'altra naturalesa, impedeixin un normal funcionament del lloc web.
- Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment, que impedeixi disposar del servei.
- Errors o danys que generi o pugui generar el contingut o software al qual es pugui accedir a través d'aquest lloc web. En cap cas Colwith Road, SL serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol mena que sorgeixin per l'accés i l'ús del web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o als provocats per la introducció de virus. Colwith Road, SL no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web.
- Intromissió de tercers en el servei. Colwith Road, SL realitza tots els esforços tècnics, a través de la incorporació de les corresponents mesures tecnològiques, per reduir aquest tipus de riscos. Tot i això, l'usuari queda informat que aquestes intromissions improbables es poden produir, i que Colwith Road, SL no serà responsable dels perjudicis que puguin causar.
- Per eventuals conflictes entre usuaris, a causa de calúmnies, injúries o qualsevol causa que motivi un conflicte entre ells.
- Pels continguts que els usuaris incorporin al lloc web.

Propietat Intel·lectual 


La base de dades posada a disposició a través del lloc web així com altres dades, informacions, inscripcions i continguts inclosos, així com el seu disseny gràfic, estan protegits per drets d'autor o altres drets de protecció recollits en el Reial Decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. La base de dades pertany exclusivament a Colwith Road, S L, per la qual cosa queda exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, en tot o en part, d'aquest contingut. Les mateixes restriccions s'aplicaran a aquells materials que Colwith Road, SL utilitzi en el lloc web en qualitat de llicenciatari i, en general, de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Propietat Industrial


Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de Colwith Road, SL i del lloc web que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a la propietat industrial. Especialment, no es poden usar marques, noms comercials, rètols, denominacions, logotips, eslògans, dissenys o qualsevol classe de signe distintiu inclòs en el lloc web.

Enllaços a Web de Tercers


Els enllaços establerts en aquest lloc web, tinguin a veure amb la publicitat o amb altre mena de continguts, i la titularitat o responsabilitat que correspongui a tercers diferents de Colwith Road, SL, no són responsabilitat de la nostra companyia, que en cap cas s'obliga a controlar ni aprovar els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers. Per tant, Colwith Road, SL no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquestes pàgines, sent responsabilitat exclusiva del tercer tot el que tingui a veure amb el contingut d'aquest enllaç. L'existència d'enllaços no pressuposa relació de cap classe entre Colwith Road, SL i el titular de la pàgina web enllaçada.

Actualització del lloc web


La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Colwith Road, SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar-la. No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest lloc web. No obstant això, Colwith Road, SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que consideri convenients, podent fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment i sense previ avís, pel que fa a la disponibilitat dels seus productes i promocions.

Política de cookies


La pàgina web www.unportal.net (en endavant, el lloc web), de la qual és titular Colwith Road, SL utilitza cookies o galetes pròpies i de tercers per facilitar i millorar l'experiència de l'usuari mitjançant l'anàlisi dels seus comportaments de navegació.

En compliment de la legislació vigent, Colwith Road, SL desitja informar de manera clara i completa a l'usuari pel que fa a la utilització de cookies. És per això que us recomanem llegir la política adoptada sobre aquesta qüestió.

Aquest lloc web utilitza cookies, galetes o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan es navega. En general, aquestes tecnologies serveixen per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconèixer-te com a usuari, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació, o personalitzar la forma en què es mostra el contingut.

Els usos concrets que fem d'aquestes tecnologies es descriuen a continuació.


Recordeu que, si accepteu les galetes de tercers, les haureu d'eliminar des de les opcions del navegador o des del sistema ofert pel propi tercer.

Desactivació o eliminació de cookies

La majoria de navegadors permeten gestionar, en qualsevol moment, les teves preferències sobre l'ús de les cookies. Pots ajustar el teu navegador perquè rebutgi o elimini determinades cookies, segons el teu criteri.

Per configurar les galetes cookies, pots fer-ho des del navegador a través dels següents enllaços:

 

Has de tenir en compte que algunes característiques dels continguts del lloc web només estan disponibles si es permet la instal·lació de cookies al teu navegador. Si decideixes no acceptar o bloquejar determinades galetes, en funció de la seva finalitat, pot ser que això afecti, totalment o parcialment, al funcionament normal del lloc web o que impedeixi l'accés a alguns serveis d'aquest.

Legislació aplicable


Els conflictes que puguin sorgir per l'aplicació de les presents normes es regularan per les lleis espanyoles.

En el cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veurien afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència.

© COLWITH ROAD, S. L. Tots els drets reservats. 2010