MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis formen infermers i infermeres generalistes amb una preparació científica i humana i una capacitació suficient per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes, de les famílies i de la comunitat.

S'ofereixen 2 itineraris: Cures infermeres específiques en l'àmbit de la cardiologia i Cures infermeres específiques en l'àmbit de l'oncologia.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

10,248

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 10,506
 • 2022-23: 10,896
 • 2021-22: 10,906
 • 2020-21: 10,264
 • 2019-20: 9,327
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 9,950
 • 2022-23: 10,027
 • 2021-22: 10,758
 • 2020-21: 10,220
 • 2019-20: 9,234
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,938

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

93 places

Demanda en 1a opció 2024-25

120 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 86,16 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 5.860 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català
 • Castellà

Horari

Classes al matí (de 8 a 13 hores) i pràctiques clíniques al matí (de 7-8 a 13 h) o a la tarda (de 14-15 a 20-21 h).

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals, així com per escoltar i adaptar-se a l'entorn. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes, la presa de decisions i l'autoaprenentatge.
   
 • Igualment, ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats