MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis formen infermers i infermeres generalistes amb una preparació científica i humana i una capacitació suficient per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes, de les famílies i de la comunitat.

S'ofereixen 2 itineraris:
Infermeria, innovació i salut digital i Lideratge, innovació i rols emergents en infermeria.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

7,847

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 8,042
 • 2022-23: 8,262
 • 2021-22: 7,840
 • 2020-21: 6,760
 • 2019-20: 5,822
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 7,404
 • 2022-23: 8,200
 • 2021-22: 7,750
 • 2020-21: 6,688
 • 2019-20: 5,156
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,063

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

200 places

Demanda en 1a opció 2024-25

222 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 128,58 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 7.715 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

El pagament es fa en 12 mensualitats sense cap tipus de recàrrec ni aval. Aquestes condicions no són exclusives del primer curs, sinó que es mantenen al llarg dels estudis.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català
 • Castellà

Horari

Classes teòriques al matí (de 9 a 14 hores). Programa de pràctiques de simulació, estades clíniques, seminaris i altres activitats lectives es poden planificar fora d'aquest horari.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals, així com per escoltar i adaptar-se a l'entorn. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes, la presa de decisions i l'autoaprenentatge.
   
 • Igualment, ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats