MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que coneguin els fonaments històrics, filosòfics, psicològics, pedagògics i didàctics de la tasca educativa dels infants en l'etapa de 0 a 6 anys i de la institució escolar.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Els candidats han de fer una prova d'admissió pròpia de la UAO que inclou un qüestionari de cultura general, una prova de comprensió lectora i expressió escrita, una prova de nivell d'anglès i una prova específica vinculada a la carrera sol·licitada.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.855 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

Versió castellà/català:

 • Castellà (53%)
 • Català (44%)
 • Anglès (3%)

Versió castellà/català/anglès:

 • Castellà (35%)
 • Català (38%)
 • Anglès (27%)

Horari

 • Primer i segon: matí
 • Tercer i quart: tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació de servei a la persona y estar especialment motivat per desenvolupar la tasca educativa en el tram de 0 a 6 anys. 
 • Així mateix, ha de tenir facilitat per a la comunicació, no només per mitjà de la paraula oral i escrita, sinó a través d'aquells altres mitjans que obtinguin una resposta activa dels estudiants, com la música o el dibuix. 
 • Una altra condició important de l'aspirant a ser educador de l'etapa infantil ha de ser la capacitat de mediació i solució de conflictes, tant a l'aula, com fins i tot en altres àmbits de la comunitat educativa.

Normativa de permanència

Normes generals de permanència en els estudis de la UAO:

 • Primer curs: l'estudiant està obligat a superar el 30% dels crèdits matriculats per poder romandre en els estudis del grau i un mínim del 70% per poder matricular-se de matèries del segon curs. La totalitat dels crèdits del primer any acadèmic s'han de superar en un màxim de dos cursos. Cada mes de juliol es convoca una prova general de formació bàsica del grau per als estudiants que no hagin superat la totalitat de les matèries.
 • Segon curs: l'alumnat està obligat a superar el 50% dels crèdits matriculats per poder matricular-se de matèries de tercer.
 • Tercer curs: cal superar el 50% dels crèdits matriculats per poder-se matricular de matèries del quart curs.
 • Quart curs: per poder defensar el Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'haver aprovat totes les assignatures; en cas de tenir un màxim de 18 crèdits suspesos, es pot acollir a la convocatòria extraordinària de fi de grau.

Estudis relacionats