MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals que puguin desenvolupar la seva tasca educativa de manera integrada (atenent al desenvolupament físic, social, afectiu i intel·lectual de l'alumnat) en l'etapa de 6 a 12 anys.

S'ofereixen 3 itineraris:
Educació especial, Educació física, Llengua estrangera: anglès.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

A partir del curs 2024-2025, abans d'accedir al grau o bé durant el primer any dels estudis, s'ha de superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació que organitza la Generalitat.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP d'Educació
Exàmens de la convocatòria extraordinària: dijous 18 de juliol del 2024. Matrícula: entre el 12 i el 20 de juny.
La matrícula es fa a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat. El preu, sense bonificacions, és de 110 euros.
Exàmens de la convocatòria ordinària: abril del 2025. La matrícula es fa al febrer.

UIC Barcelona ofereix un curs en línia per preparar la PAP.

Amb independència de la PAP, caldrà que superis les proves d'admissió (en línia) als graus de la UIC per poder ser admès. Consten de 5 apartats. Segons la titulació que triïs, t'hauràs d'examinar d'uns o d'altres:

 • Cultura general
 • Psicotècnic
 • Anglès
 • Prova específica
 • Entrevista

Oferta de 1r curs 2024-25

90 places

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 123 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 7.680 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

UIC Barcelona ofereix dues modalitats de pagament:

 • Pagament únic: 20% de l'import de la matrícula (en concepte de reserva de plaça) en el termini de 15 dies després d’obtenir l’admissió i 80% restant en el termini de 10 dies després de la recepció de la matrícula.
 • Pagament fraccionat sense comissions ni interessos: 20% de la matrícula (en concepte de reserva de plaça) en el termini de 15 dies després d’obtenir l’admissió, 50% en el termini de 10 dies després de la recepció de la matrícula i 30% restant abans del 31 de gener.

Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (10%)

Horari

Matí.

Normativa de permanència

 • Els estudiants han de superar un 60% dels crèdits en què s'han matriculat a 1r curs per poder passar a 2n. 
 • Cap estudiant pot romandre més de tres anys a la UIC sense haver aprovat 60 crèdits de formació bàsica.
 • L'estudiant es pot matricular un màxim de dues vegades d'una mateixa assignatura.
 • Les normes de permanència per als estudiants amb necessitats educatives especials s'establiran en l'adaptació curricular corresponent.

Estudis relacionats