MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis formen infermers i infermeres generalistes amb una preparació científica i humana i una capacitació suficient per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cura de les persones sanes o malaltes, de les famílies i de la comunitat.

S'ofereixen 4 línies d'optativitat:
Salut i societat, Habilitats per a l'èxit professional, Prevenció i promoció de la salut i Assistència i recerca en Infermeria.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

9,580

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 10,096
 • 2022-23: 10,156
 • 2021-22: 10,153
 • 2020-21: 9,282
 • 2019-20: 8,479
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 9,602
 • 2022-23: 9,320
 • 2021-22: 10,004
 • 2020-21: 9,138
 • 2019-20: 8,174
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,750

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

85 places

Demanda en 1a opció 2024-25

75 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 100 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.490 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (40%)
 • Anglès (10%)

Horari

Torn de matí. De 8.30 a 14.20 hores

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable haver adquirit coneixements bàsics de biologia, química, física i matemàtiques.
   
 • L'estudiant ha de tenir valors i actituds de servei a les persones, les famílies i la comunitat. S'espera d'ells un destacat interès per l'estudi permanent i es valora també que posseeixin habilitats de comunicació.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
   
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats