MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar infermers i infermeres generalistes amb capacitat per identificar, valorar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes.

S'ofereixen 3 itineraris: TIC aplicades a la salut, Neurorehabilitació i Infermeria en àmbits específics.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

8,680

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 9,288
 • 2022-23: 9,464
 • 2021-22: 9,814
 • 2020-21: 8,744
 • 2019-20: 8,180
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 8,860
 • 2022-23: 9,375
 • 2021-22: 9,652
 • 2020-21: 8,087
 • 2019-20: 8,060
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,875

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

90 places

Demanda en 1a opció 2024-25

123 sol·licituds

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.467 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (40%)
 • Anglès (10%)

Horari

Matins, de 8.00 a 14.00 hores (les pràctiques es realitzen en torn de matí, tarda i nit).

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de ser sensible a les necessitats de les altres persones, ja que en la seva vida professional haurà de tenir cura d’adults, de gent gran i d’infants, incloent els aspectes biològics, psicològics i socials.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats