MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que combinin els coneixements sobre els aspectes fonamentals i les aplicacions de la biotecnologia amb una visió pràctica de les tendències en aquesta disciplina i amb un especial èmfasi en les formes de producció respectuoses amb el medi ambient, sostenibles i generadores de productes que contribueixin al progrés i al benestar.

S'ofereixen 2 itineraris:
Enginyeria de bioprocessos i Biotecnologia per a la salut.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir al grau s'ha de realitzar un test psicotècnic en modalitat online. Si a la preinscripció no s'aporta el B2 o un títol equivalent, també s'avaluarà el nivell d'anglès.

A l'hora de valorar l'idoneïtat del candidat es tenen en compte:

 • Els estudis realitzats i els resultats acadèmics obtinguts
 • Els resultats del test d'admissió

Oferta de 1r curs 2024-25

65 places

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 223,50 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 13.410 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • El 63% de la matrícula (7.900 euros) es pot fraccionar en 9 mensualitats, d'octubre a juny, amb un recàrrec del 4% sobre l'import ajornat.
   
 • Beques i prèstecs

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català
 • Castellà
 • Anglès

El primer any es cursa íntegrament en castellà i, la resta de cursos, en català, castellà i anglès, depenent de les competències lingüístiques de l'alumnat i el professorat.

Horari

De dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30 hores

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'alumne ha de ser una persona amb interès per la biologia, la química, les matemàtiques, la física, la informàtica i l'enginyeria, motivat per l'experimentació i amb una gran curiositat intel·lectual, que vulgui integrar-se com a professional en el món de la biotecnologia industrial, alimentària o de la salut per dur a terme tasques de disseny, síntesi, anàlisi i aplicacions de processos i productes biotecnològics en camps molt diversos.

Normativa de permanència

 • Els estudiants disposen de dos anys per aprovar les assignatures de primer curs.
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 36 crèdits de primer.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se dos cops d'una assignatura (quatre convocatòries) no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant haurà d’abandonar els estudis.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 5 anys per completar els estudis.

Estudis relacionats