MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que imparteixen conjuntament l'Institut Químic de Sarrià i la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, tenen per objectiu formar professionals experts en tots els aspectes relacionats amb els fàrmacs i els medicaments, que puguin donar consell terapèutic sobre tractaments farmacològics, prevenció i altres temes relacionats amb la salut i que sàpiguen monitoritzar assajos clínics.

S'ofereixen 4 itineraris:
Alimentació i nutrició, Farmàcia assistencial, Disseny i producció de fàrmacs i Gestió i màrqueting farmacèutic.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (300 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir al grau s'ha de realitzar un test psicotècnic en modalitat online. Si a la preinscripció no s'aporta el B2 o un títol equivalent, també s'avaluarà el nivell d'anglès.
 
A l'hora de valorar l'idoneïtat del candidat es tenen en compte:
 
 • Els estudis realitzats i els resultats acadèmics obtinguts
 • Els resultats del test d'admissió

Oferta de 1r curs 2024-25

75 places

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 223,50 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 13.410 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • El 50% de la matrícula (6.270 euros) es pot fraccionar en 9 mensualitats, d'octubre a juny, sense cap recàrrec sobre l'import ajornat.
   
 • Beques i prèstecs

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (40%)
 • Castellà (40%)
 • Anglès (almenys un 20%)

Horari

A 1r curs l'horari serà, de dilluns a dijous, de tarda, i les classes es faran a l'IQS. El divendres al matí s'impartiran a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui interès per les ciències de la vida, les matemàtiques, la física i la Informàtica per tal que pugui adquirir una formació sòlida com a científic que li permeti desenvolupar eines de síntesi i anàlisi de productes farmacològics d'aplicació en camps molt diversos.

Normativa de permanència

 • Els estudiants disposen de dos anys per aprovar les assignatures de primer curs.
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 36 crèdits de primer.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se dos cops d'una assignatura (quatre convocatòries) no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant haurà d’abandonar els estudis.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 6 anys per completar els estudis.

Estudis relacionats