MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar experts en les tecnologies referents a les xarxes i serveis per a la societat de la informació, que siguin capaços de liderar el disseny, desplegament i gestió de les xarxes de dades i que puguin aportar solucions per fer front a les amenaces de seguretat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

250 places

L'oferta es fa de forma conjunta amb els graus d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Enginyeria Electronica de Telecomunicació, Enginyeria en Organització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Enginyeria Informática i Enginyeria Multimèdia.

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 10.080 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (80%)
 • Castellà (10%)
 • Anglès (10%)

Horari

Mati i tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha d'estar interessat en les noves tecnologies i ser una persona creativa.

Normativa de permanència

 • Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.
   
 • Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.
   
 • Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Estudis relacionats