MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals amb una perspectiva integral i internacional de les organitzacions, capaços d'aplicar els coneixements adquirits en cadascuna de les àrees funcionals de l'empresa al servei de l'estratègia empresarial i d'acord amb els valors de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions.

S'ofereix 1 itinerari: Social & Liberal Arts.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

ESADE té en compte els següents elements per a la tria dels seus estudiants:

- Expedient acadèmic dels dos anys de batxillerat i dels cursos de tercer i quart d'ESO: qualificacions obtingudes en cadascuna de les assignatures i convocatòries o l'equivalent en cas de procedir d'una via d'accés diferent
- Titulació oficial del nivell d'anglès, si es té. En cas de no disposar d'una titulació oficial, el resultat de la part corresponent del test d'admissió d'ESADE
- Resultat del test d'admissió propi d'ESADE, l'objectiu del qual és avaluar les aptituds i les capacitats (d'argumentació, de memòria, d'expressió i de ritme d'aprenentatge) del futur alumne per superar amb èxit el programa de grau, així com el seu nivell d'anglès. Aquesta prova s'efectua en condicions d'absoluta igualtat i equitat per a tots els participants, independentment del moment i el lloc, dels seus antecedents i de la seva formació
- Entrevista personal, en aquells casos en què es dubti sobre la idoneïtat del candidat

Oferta de 1r curs 2024-25

150 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 19.300 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (secció A) o castellà (secció B) durant els primers dos anys. Després, català i anglès (secció A) o castellà i anglès (secció B)

Horari

De dilluns a divendres, matí i tarda.

Normativa de permanència

Pas de primer a segon:

 • Podran passar a segon curs els estudiants amb un màxim de 15 crèdits ECTS suspesos de primer curs, una vegada esgotades les convocatòries establertes sense tenir en compte els idiomes
 • Podran repetir primer curs tots els estudiants amb un nombre d'entre 16 i 24 crèdits ECTS pendents i la càrrega de treball es completarà amb matèries optatives
 • L'alumne que suspengui 25 o més crèdits ECTS de primer, una vegada esgotades les convocatòries establertes, sense tenir en compte els idiomes, no podrà continuar cursant el grau a ESADE

 

Estudis relacionats