MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capaços d'enfrontar-se amb èxit a les noves exigències de les empreses en l'àmbit del màrqueting, de la gestió empresarial, de l'economia digital i de la direcció comercial i la investigació de mercats.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

95 places

Demanda en 1a opció 2024-25

68 sol·licituds

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 8.800 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • El pagament es pot fraccionar en 9 quotes
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Castellà (100%)

Horari

Matins, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 hores o bé tardes, de dilluns a divendres, de 15.00 a 21.00 hores

A partir del tercer curs, l'horari lectiu és només de tarda i les pràctiques són al matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir capacitat lògico-analítica i creativa. També és recomanable que mostrin interès per l'economia digital.

Estudis relacionats