MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar fisioterapeutes capaços de promoure, prevenir, mantenir o recuperar la salut i per rehabilitar o readaptar la capacitat vital o funcional de les persones amb disfuncions o discapacitats somàtiques, aplicant la teràpia del moviment, l'exercici terapèutic i els tractaments manuals o a través de mitjans i agents físics.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

7,689

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 7,018
 • 2022-23: 7,078
 • 2021-22: 7,063
 • 2020-21: 6,514
 • 2019-20: 6,114
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 6,499
 • 2022-23: 6,642
 • 2021-22: 6,713
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,513
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Matemàtiques.

 Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

160 places

Demanda en 1a opció 2024-25

143 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 101,33 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.380 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis: el 50% immediatament després de formalitzar-la i l’altre 50% l’1 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (97,5%)
 • Anglès (2,5%)

Horari

Matí o tarda. Aquests horaris s'amplien en funció de les assignatures optatives que triï l'estudiant. Les estades pràctiques també es duen a terme en horaris de matí o tarda.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats