MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar infermers i infermeres de perfil generalista que estiguin capacitats per proporcionar cures a les persones de totes les edats, famílies, grups o comunitats en tots els contextos, tant en situacions de salut com de malaltia.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

7,930

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 8,134
 • 2022-23: 8,668
 • 2021-22: 8,109
 • 2020-21: 6,728
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 7,664
 • 2022-23: 8,043
 • 2021-22: 8,061
 • 2020-21: 5,606
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,020

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

150 places

Demanda en 1a opció 2024-25

161 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 101,33 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.380 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis: el 50% immediatament després de formalitzar-la i l’altre 50% l’1 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (97,5%)
 • Anglès (2,5%)

Horari

Torn de matí o de tarda. Aquests horaris s'amplien en funció de les assignatures optatives que triï l'estudiant. Les estades pràctiques també es duen a terme en horaris de matí o tarda.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats