MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar dietistes-nutricionistes capacitats per al desenvolupament d’activitats orientades a l’alimentació de les persones que s'adeqüin a les seves necessitats fisiològiques i, en el seu cas, patològiques, d’acord amb els principis de protecció i promoció de la salut, prevenció de malalties i tractament dietètic nutricional.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,348
 • 2021-22: 5,532
 • 2020-21: 5,324
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Matemàtiques.

Oferta de 1r curs 2024-25

65 places

Demanda en 1a opció 2024-25

23 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 90,95 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 5.758 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis: el 50% immediatament després de formalitzar-la i l’altre 50% l’1 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

Modalitat presencial:

 • 97,5% català
 • 2,5% anglès

Modalitat semipresencial:

 • 86,5% castellà
 • 11% català
 • 2,5% anglès

Horari

Torn de matí

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per les qüestions relacionades amb les ciències de la salut en general i per la nutrició humana en particular i ha de disposar de sensibilitat social i aptitud per a les relacions interpersonals.
 • És recomanable que tingui també coneixements en matèries bàsiques com biologia, química i en d'altres com anglès i informàtica.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats