MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau ofereix una formació bàsica i integrada de les estructures organitzatives i del funcionament de les empreses, especialment de les petites i les mitjanes organitzacions, en tots els seus àmbits funcionals, així com del marc econòmic i social en el qual es creen i desenvolupen, amb una especial atenció al foment de l’esperit emprenedor.

S'ofereixen 2 itineraris: Gestió de la pime i Internacionalització de l'empresa.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

50 places

Demanda en 1a opció 2024-25

29 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 89,01 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 5.501 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula es pot pagar en 5 terminis. El primer pagament, per un import equivalent al 30% del total més les taxes, es realitza en el moment de matricular-se.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (77%)
 • Castellà (5%)
 • Anglès (18%)

Horari

Les classes s'imparteixen en horari de tarda, de 16:00 a 20:00 hores.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui interès pel funcionament de la societat des del seu vessant econòmic i empresarial, així com esperit emprenedor, disposició per a la resolució de problemes i la presa de decisions i capacitat per assumir responsabilitats i comprometre’s amb el desenvolupament de l’empresa i de la societat.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats