MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per contribuir a prevenir i millorar els processos dolorosos del cos, de la postura i de la capacitat física, mitjançant procediments no agressius ni fàrmacs.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

7,631

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 6,863
 • 2022-23: 6,983
 • 2021-22: 6,910
 • 2020-21: 6,400
 • 2019-20: 5,900
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 6,687
 • 2022-23: 6,290
 • 2021-22: 6,160
 • 2020-21: 5,374
 • 2019-20: 5,456
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Matemàtiques.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

160 places

Demanda en 1a opció 2024-25

130 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 100,28 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.177 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula es pot pagar en 5 terminis. El primer pagament, per un import equivalent al 30% del total més les taxes, es realitza en el moment de matricular-se.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (48%)
 • Castellà (50%)
 • Anglès (2%)

Horari

 • Les classes es realitzen en 2 grups: un de matí (de 9 a 13h) i un de tarda (de 16 a 20h).
 • Les pràctiques es poden realitzar matí o tarda, segons el torn.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir facilitat  per a les relacions interpersonals i capacitat d'escoltar, i han de ser persones compromeses amb la salut i el benestar dels ciutadans.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats