MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis formen infermers i infermeres generalistes amb una preparació científica i humana i una capacitació suficient per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes, de les famílies i de la comunitat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

8,028

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 8,000
 • 2022-23: 8,367
 • 2021-22: 7,950
 • 2020-21: 6,720
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 7,396
 • 2022-23: 8,080
 • 2021-22: 7,662
 • 2020-21: 5,592
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,563

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

150 places

Demanda en 1a opció 2024-25

208 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 100,28 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.177 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula es pot pagar en 5 terminis. El primer pagament, per un import equivalent al 30% del total més les taxes, es realitza en el moment de matricular-se.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (54%)
 • Castellà (40%)
 • Anglès (6%)

Horari

 • Classes teòriques
  Les classes s'imparteixen en horari de matí (de 8.30 a 14h)
 • Períodes pràctics
  Els horaris de les pràctiques s'adapten a l'horari dels diferents centres assistencials, hi ha torns de matí o de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals, així com per escoltar i adaptar-se a l'entorn. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes i ha de ser capaç  d'assumir responsabilitats i de comprometre's amb la salut i el benestar de les persones.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats