MENU
CA|ES
USER

Dobles titulacions

Pàgines vinculades

Entre el 50 i el 100% del currículum d'una setantena de títols s'imparteix en anglès

Et pot interessar

Un terç del total d'estudis són dobles graus

Un de cada tres estudis de grau que s'imparteixen a les universitats catalanes és una doble titulació. El curs 2024-2025 superaran les 250. Aquesta modalitat permet cursar dos graus simultàniament, i obtenir dos títols, en un període que sol oscil·lar entre els 5 i els 6 anys.

Hi ha estudis dobles, amb places a primer curs, on des del primer any es cursen matèries de dos graus, mentre que en d'altres és a partir de 2n, 3r o 4t quan s'introdueixen les assignatures d'una segona titulació.

Les dobles titulacions sovint es formen a partir de dos títols complementaris des de l'òptica de la pràctica professional, com ADE + Dret, Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica o CAFE + Primària, però també hi ha combinacions menys previsibles, com Filosofia + Economia.

La Politècnica, la que més en té


Les 7 universitats públiques de Catalunya, les 4 de privades i la UOC inclouen dobles titulacions en la seva oferta d'estudis. La Politècnica (UPC) és la que més n'imparteix, 81, una trentena dels quals a través del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), l'accés al qual es realitza mitjançant un procés de selecció propi. 

Física + Matemàtiques, la nota de tall més alta


La Universitat de Barcelona en té 19 i l'Autònoma (UAB), 15. La nota de tall més alta a les dues universitats, i al conjunt del sistema universitari català, ha estat durant els últims anys la d'una combinació de dos títols, Física + Matemàtiques, que imparteixen tant la UB com la UAB. 

La quarta universitat pública de Barcelona en volum d'estudiants, la Pompeu (UPF), i el seus centres adscrits, programen 27 dobles titulacions, 5 de les quals al Tecnocampus de Mataró.

Fora de la demarcació de Barcelona, la Universitat de Lleida (UdL) n'oferta 19, la de Girona (UdG) 17, i la Rovira i Virgili de Tarragona, 14.
 

Les universitats privades


En l'àmbit de la universitat privada, els centres de la Ramon Llull (URL) compten amb 27 dobles graus, la Internacional (UIC) en programa 16, l'Abat Oliba, 9, i la UVic-UCC, 7.  

La Universitat Oberta (UOC) té tres dobles títols a la seva programació. 

 

Explora