MENU
CA|ES
USER

Graus en anglès

Pàgines vinculades

Les universitats ofereixen prop de 250 graus dobles...

Et pot interessar

70 títols amb un 50% o més de llengua anglesa

Entre el 50% i el 100% del currículum d'una setantena de titulacions s'imparteix en anglès. En una seixantena més de graus aquest percentatge s'acosta al 50% o es poden cursar itineraris en anglès o en una llengua estrangera.

Per titulacions, les dels àmbits d'economia, empresa i negocis i les enginyeries són les que compten amb un percentatge més gran de matèries en llengua anglesa. També hi ha una presència destacada de l'anglès als estudis d'Educació Infantil i Primària, com a idioma d'impartició o com a itinerari formatiu.

Graus amb un percentatge d'anglès d'entre el 50% i el 100%

 
Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 
Universitat Pompeu Fabra (UPF)


Universitat de Girona (UdG)


Universitat de Lleida (UdL)


Universitat Rovira i Virgili (URV)


Universitat Ramon Llull (URL)

 
UVic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 


Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Graus amb un percentatge d'anglès d'entre un 20% i un 50%

 
Universitat de Barcelona (UB)


Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)


Universitat Pompeu Fabra (UPF)


Universitat de Girona (UdG)


Universitat de Lleida (UdL)


Universitat Rovira i Virgili (URV)


Universitat Ramon Llull (URL)


UVic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)


Universitat Abat Oliba (UAO)


Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Explora