MENU
CA|ES
USER

Top 20 públic

Pàgines vinculades

Les classificacions d'aquesta pàgina mostren els rànquings dels graus privats

Et pot interessar

Rànquings de graus de centres públics

Les classificacions d'aquesta pàgina mostren els estudis de grau de les 7 universitats públiques de Catalunya que registren millors indicadors de demanda, ocupació i rendiment segons les últimes dades oficials.

Les dades procedeixen dels resultats de la preinscripció del juliol del 2024; de l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) del 2023, i de la Conselleria d'Universitats de la Generalitat.

En els casos en què els graus han canviat de denominació i estructura, apareix per defecte el nom nou, tot i que la classificació faci referència a l'estudi antic.

Notes de tall més altes 2024

Graus més demanats en 1a opció 2024

Més ocupació

Titulats amb un treball vinculat al grau

Remuneració més alta

Es troba feina abans

Titulats que tornarien a cursar el grau

Millor valoració de la formació teòrica

Millor valoració de la formació pràctica

Menys abandonament a 1r

Més graduats en el temps previst

Millor rendiment acadèmic

Explora